Preview: Välj återvinningslösning

Metallåtervinning

Järn och metallskrot kan återvinnas närmast i det oändliga. Behöver du en enda partner som samlar in, bearbetar och återvinner materialet har vi lång erfarenhet och breda lösningar där ditt material kommer rätt in i kretsloppet och minskar nyttjandet av naturresurser. Våra återvinningsterminaler, från Kiruna i norr till Malmö i syd, erbjuder service över hela landet med modern teknik och gedigen materialkunskap.

 

Följande material omhändertas

Vi omhändertar och återvinner förbrukat material, som bland annat finns i fordon, tryckplåtar, kabel, elkraftteknisk och medicinsk utrustning samt spill från verkstadsindustrin, som innehåller: 

 • ädelmetaller
 • järn
 • aluminium
 • koppar
 • rostfritt stål
 • mässing
 • bly

 

Allmänna Avtalsvillkor
General agreement terms and conditions

 

Tjänsten vänder sig till dig som vill ha:

 • Flexibel avhämtning med optimerad transportlösning
 • Kompetent och erfaren partner
 • Snabb, effektiv och kundanpassad lösning
 • Rätt pris för rätt material och tydliga avräkningar
 • Hög leveranssäkerhet och flexibilitet
 • Att ditt material kommer rätt in i kretsloppet och minskar nyttjandet av naturresurser

 

Elektronikåtervinning

Varje år passerar omkring 60 000 ton elektronik våra återvinningsanläggningar i Sverige, för bearbetning och förädling till ny råvara. Vårt samarbete med El-Kretsen, Sveriges organisation för producentansvaret, bidrar till att göra Sverige marknadsledande inom elektronikåtervinning i världen. Vi har rikstäckande insamling, hantering och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, det innebär allt från senaste smart­mobilen till uttjänta trafikljus - kort sammanfattat allt med sladd eller batteri. Vi har 40 års erfarenhet av elektronikåtervinning - vill du ha en trygg och miljösäker återvinning vänd dig till oss.
Med vår företagstjänst av insamling och återvinning av elektriska produkter är du som kund garanterad att hanteringen utförs korrekt. Elektronik klassas ofta som farligt avfall och får därmed inte kastas tillsammans med traditionellt avfall.

Tjänsten vänder sig till dig som behöver

 • Miljöriktig hantering och återvinning av elektronikavfall
 • Trygg och säker hantering av information
 • Tillämpa EU och Naturvårdsverkets direktiv
 • Lokal och rikstäckande insamling
 • Stärka företagets miljöprofil genom certifierad och dokumenterad hantering

Hur fungerar elektronikåtervinning?

 • Elektroniken kommer till oss direkt från kund eller från kommunernas återvinningsstationer via El-Kretsens partners i Sverige
 • Först demonteras komponenter som innehåller hälsovådliga ämnen ex kvicksilver och beryllium, sedan sorteras elektroniken i olika fraktioner och bearbetas både manuellt och maskinellt
 • Beroende på produkt kan nära 95 procent av materialet i elektroniken återvinnas, ädelmetallerna går till Boliden och blir ny råvara, aluminium hanteras i vårt eget smältverk i Finland

Insamlingstjänsen kan innehålla:

 • Lämplig insamlingsbehållare ställs ut i kundens verksamhet
 • Pålitlig upphämtning
 • Nedmontering av elektronisk utrustning
 • Datasäkerhetsskydd: IT-utrustning och digitala minnen raderas eller krossas mekaniskt
 • Konfidentiellt material förstörs
 • Vi kan leverera insamlingsbehållare, vanligtvis gallerburar, som rymmer ca 500 kg avfall.
 • Vi hämtar/byter ut buren när den är fylld

Komplett tjänst för energi- och kraftbolag

En komplett tjänst för energi- och kraftbolag för enkel, kostnadseffektiv och miljösäker omhändertagning av rivning, transport och återvinning av transformatorer. Vi förenklar återvinningstjänsten för dig som kund.

Tjänsten vänder sig till dig som behöver:

 • Miljösäker hantering som uppfyller alla krav
 • En leverantör med kompetens och erfarenhet av liknande arbeten och som klarar att omhänderta alla typer av transformatorer
 • En leverantör med kunskap och tillstånd att hantera PCB-haltigt material
 • En flexibel lösning som är anpassad efter dina behov

Så här fungerar det:

 • Provtagning görs och analyseras för säkerställande av korrekt hantering
 • Täta behållare, tillhandahålls av Kuusakoski
 • Tömning, demontering, borttransport och återvinning på miljöriktigt sätt
 • Redovisning av materialinnehåll
 • Prisreglering av material och ersättning till dig som kund.

Uthyrning av containers och återvinningskärl

Genom att sortera avfallet från verksamheten kan kostnader minska och allt material samlas på en plats. Vi har säkra behållare, som uppfyller miljö- och arbetsmiljökrav, anpassade för insamling av olika materialslag. Enkelt att använda vid tillfälligt ökad produktion eller att ha som en långsiktig lösning och slippa höga investeringskostnader.

Tjänsten vänder sig till dig som behöver

 • Flexibel lösning till exempel vid hög belastning
 • Säker utrustning enligt miljö- och arbetsmiljökrav
 • Ordning och reda - materialet samlat på en plats
 • En långsiktig lösning utan höga investeringskostnader

Hur fungerar tjänsten

 • Behovet fastställs efter vilket slags avfall som uppstår i verksamheten
 • Vi levererar anpassad lastbärare/behållare/kärl
 • Vi tar hand om hämtning och/eller tömning enligt order, regelbundet eller efter avrop
 • Rengöring utförs vid behov