Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Elektronikåtervinning

Elektronikåtervinning

Varje år passerar omkring 60 000 ton elektronik våra återvinningsanläggningar i Sverige, för bearbetning och förädling till ny råvara. Vårt samarbete med El-Kretsen, Sveriges organisation för producentansvaret, bidrar till att göra Sverige marknadsledande inom elektronikåtervinning i världen. Vi har rikstäckande insamling, hantering och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, det innebär allt från senaste smart­mobilen till uttjänta trafikljus - kort sammanfattat allt med sladd eller batteri. Vi har 40 års erfarenhet av elektronikåtervinning - vill du ha en trygg och miljösäker återvinning vänd dig till oss.
Med vår företagstjänst av insamling och återvinning av elektriska produkter är du som kund garanterad att hanteringen utförs korrekt. Elektronik klassas ofta som farligt avfall och får därmed inte kastas tillsammans med traditionellt avfall.

Tjänsten vänder sig till dig som behöver

 • Miljöriktig hantering och återvinning av elektronikavfall
 • Trygg och säker hantering av information
 • Tillämpa EU och Naturvårdsverkets direktiv
 • Lokal och rikstäckande insamling
 • Stärka företagets miljöprofil genom certifierad och dokumenterad hantering

Hur fungerar elektronikåtervinning?

 • Elektroniken kommer till oss direkt från kund eller från kommunernas återvinningsstationer via El-Kretsens partners i Sverige
 • Först demonteras komponenter som innehåller hälsovådliga ämnen ex kvicksilver och beryllium, sedan sorteras elektroniken i olika fraktioner och bearbetas både manuellt och maskinellt
 • Beroende på produkt kan nära 95 procent av materialet i elektroniken återvinnas, ädelmetallerna går till Boliden och blir ny råvara, aluminium hanteras i vårt eget smältverk i Finland

Insamlingstjänsen kan innehålla:

 • Lämplig insamlingsbehållare ställs ut i kundens verksamhet
 • Pålitlig upphämtning
 • Nedmontering av elektronisk utrustning
 • Datasäkerhetsskydd: IT-utrustning och digitala minnen raderas eller krossas mekaniskt
 • Konfidentiellt material förstörs
 • Vi kan leverera insamlingsbehållare, vanligtvis gallerburar, som rymmer ca 500 kg avfall.
 • Vi hämtar/byter ut buren när den är fylld