Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Arbeta hos oss

Vi är ett internationellt familjeföretag. Våra medarbetare har hög kompetens inom återvinning och miljöteknik samt är motiverade att främja återvinningsgraden så vi kan bidra till ett hållbart samhälle.

Hos oss erbjuds du att växa professionellt, vi återvinner de medarbetare som vill ha mer utmanande arbetsuppgifter. Utveckling och behov av utbildning nås via personliga mål och diskussioner.

Vi har ett brett utbud av arbetsområden

Alltifrån produktionsproffs och administrativa tjänster på våra återvinningsanläggningar till försäljnings- och marknadsföringsexperter i mer centrala roller.

Vi står inför stora och intressanta utmaningar gällande miljöfrågor och vi driver utvecklingen av nya tekniklösningar. Om du vill arbeta hos oss så är branschkunskap inom återvinning meriterande men inte nödvändigt.

Arbetsmiljöpolicy

Säkerhet i arbetet är något som berör oss alla. Var och en av oss ansvarar för vår egen och för våra kollegers säkerhet genom att följa de bestämmelser som finns i arbetsmiljölagsstiftningen. Vi ska också personligen engagera oss i att nå våra gemensamma mål för arbetsmiljön.

Vidareutveckling av säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen är en viktig faktor vid Kuusakoski ‒ nu och i framtiden. Kompetent och motiverad personal som trivs är grunden för lönsamhet i vår affärsverksamhet.

Mål för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  • Säkerställa en trygg arbetsplats för alla anställda vid Kuusakoski. Det innebär utveckling av aktiviteter som stödjer och främjar hälsa och välbefinnande i det dagliga arbetet.
  • Ordna utbildningar och vägledning på jobbet så att alla anställda får grundlig kunskap om sina arbetsuppgifter.
  • Utveckla säkerheten i arbetet genom proaktiva åtgärder, till exempel uppföljning och utvärdering av arbetsmetoder, arbetsförhållanden och förändringar i arbetsmiljön samt att identifiera och åtgärda alla avvikelser.
  • Systematiskt eliminera arbetsrelaterade risker och förebygga olyckor genom utveckling och främjande av säkerhet på arbetsplatsen.
  • Snarast möjligt åtgärda alla avvikelser gällande arbetsmiljön.