Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Historia

Snabb tillväxt från första stund

Det hela började i Viborg, som 1914 fortfarande tillhörde Finland, när 25-årige Donuard Kuschakoff grundade ett företag kallat Karjalan Lumppu- ja Romuliike (”Karelskt lump- och skrotföretag”). Han samlade in järn, metall och textilavfall med syfte att sortera och förädla det för industriellt bruk. Tillgängligheten på råvara påverkades kraftigt av första världskriget och bristen på material speglades i en ökande efterfrågan på järn, metallskrot och lump. Allt som gick att samla in och återvinna såldes. Hela 1920-talet var en tid av snabb tillväxt.

Steget mot industriell metallåtervinning

I början av 1940-talet, strax efter andra världskrigets utbrott, flyttade företaget till Helsingfors. 1934 ändrade familjen Kuschakoff sitt efternamn till det mer finskklingande Kuusakoski. Efter krigsslutet fanns ett överskott av metallskrot och Finlands stridsplan, som skulle skrotas i enlighet med Parisfreden, överlämnades till Kuusakoski för skrotning. Detta var en stor materialkälla till företaget och gav grunden för planeringen av ett aluminiumsmältverk.

Pionjärer inom teknisk expertis

Från 1950-talet till slutet av 1970-talet, då Finlands nationalekonomi steg till genomsnittlig Europeisk nivå, utökade företaget sina verksamheter från skrothandel till industriellt material.  Ett banbrytande smältverk inrättades i nya lokaler i Köklax, Esbo, och verksamheterna expanderade i rask takt. Snart flyttades även företagets laboratorium och FoU-avdelning till Köklax. Företaget öppnade Finlands första bilskrot, åtföljt av ett smältverk för aluminium i Heinola.

Globalisering och högteknologi

Under 1980- och 1990-talet har investeringar gjorts för att utveckla nya lösningar för återvinning och materialbearbetning samt har genomgått en snabb tillväxt och globalisering. Under 2000-talets första årtionde har fokus varit på att expandera och utveckla nätverket för materialinköp och under 2010-talet har mycket satsningar gjorts på forskning och högteknologi.

Kuusakoski idag

Vårt företag har expanderat och utvecklats under ett helt århundrade. Idag har vi verksamheter i elva länder och sysselsätter nästan 3 000 personer. Vår framgång idag vilar på vår kompetens och expertis om material, återvinning och miljöteknik.