Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Miljö och arbetsmiljö

Våra globala mål med miljöarbetet är följande:

 • Minska förbrukningen av naturresurser som inte kan förnyas.
 • Minska energiförbrukningen vid tillverkningsprocesserna av metaller och andra material.
 • Öka återvinningen och återanvändningen av metaller och andra material samt effektivisera våra återvinningsprocesser.
 • Främja hållbar utveckling och vara en ansvarstagande del av samhället.

 

Våra lokala mål med miljöarbetet är följande:

 • Minska mängden avfall som produceras i företagets verksamheter genom att öka återvinnings- och återanvändningsgraden.
 • Minska energiförbrukningen i materialinsamlingen samt i våra egna processer.
 • Förebygga förorening av mark och vatten.
 • Förebygga bullerstörningar.

Certifiering

Kuusakoski Sveriges certifikat

 • Sverige ISO 14001 (SV/EN)
 • Sverige ISO 9001 (SV/EN)
 • Kuusakoskis Verksamhetspolicy (SV)
 • Kuusakoskis tillstånd för egen transport av farligt avfall och icke farligt avfall (SV)


 Kuusakoskis certifierade ledningsstrukturer:

 • Estland ISO 14001 (EN)
 • Ryssland ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 (RU)

Hälsa och säkerhet i arbetsmiljön

Vidareutveckling av säkerhet och välbefinnande är en viktig faktor vid Kuusakoski ‒ nu och i framtiden. Vi har kontinuerlig bevakning och ser till att våra målsättningar följs, för en säker och hälsosam arbetsmiljö, samt strävar efter att förbättra arbetsförhållanden med förebyggande åtgärder.