Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Teknik & forskning

Vi vill vara en pionjär inom tjänster för komplex materialbearbetning och marknadsledaren på vårt kompetensområde. Vår forskning är inriktad på att effektivisera våra återvinningsprocesser. Vi samarbetar med universitet, forskningsinstitut och företag i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Unikt forskningscenter

För att mer effektivt kunna identifiera nya materialflöden och återvinna ädelmetaller från uttjänta produkter har vi inrättat ett forsknings- och utvecklingscenter i Lahtis i Finland. Vårt forskningslaboratorium undersöker och testar nya sätt att sortera material på. Vårt oberoende forskningscenter säkerställer att vår expertis och kompetens håller sig i branschens toppskikt samt stärker vår konkurrenskraft som ett av världens främsta återvinningsföretag.

Egenutvecklade bearbetningsmaskiner

Våra återvinningsprocesser grundas på utrustning och maskiner vi har utvecklat inom företaget. Vår Recycling Technologies-enhet konstruerar, tillverkar och installerar utrustning och anläggningar som används inom processer för metallåtervinning och miljöarbete.

Omfattande samarbete med forskningsvärlden

Utöver vår egen forskning har vi ett omfattande samarbete med universitet och deltar i en mängd gemensamma projekt inom forskningsvärlden och vårt partnernätverk. Genom nära samarbete har vi åstadkommit vetenskapliga, högkvalitativa forskningsresultat.