Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Materialförsäljning

Återvunnen råvara levereras enligt era behov

När ni köper råvaror av oss får ni det ni beställt exakt när ni behöver det. Tack vare minimerade lagerhållningstider och optimerad logistik är våra tjänster mycket kostnadseffektiva. Kärnan i vår säljverksamhet är långsiktiga kundrelationer – och vi månar om att vårda dem. Personlig service ligger oss varmt om hjärtat.

Återvunnen råvara ger kostnadsbesparingar

Vi bearbetar avfallsmaterial på industriell skala med mångårig erfarenhet och kunskap, och säljer återvunnen metall och annan råvara världen över. Att använda återvunnet material gynnar miljön: gruvbrytning, föroreningar och energiförbrukning minskar avsevärt. När återvunnen metall används som råvara minskar energiförbrukningen med upp till 60–95 procent, beroende på vilken metall som används.

Vi tar vårt ansvar för miljön

I vår verksamhet är miljötänkande en självklarhet, vilket vi även kräver av våra samarbetspartner. Vår återvinningsprocess grundas på certifierade metoder för industriell bearbetning. Våra verksamheter vägleds av ISO 14001-certifierade miljöledningssystem. Syftet med miljöledningssystem är att minska kostnaden för bearbetning av avfallsmaterial, minimera användningen av energi och ny råvara, pressa distributionskostnaderna samt göra kundrelationer mer transparenta och pålitliga.

Produkter anpassade för enskilda behov

Vår säljavdelning och våra produktionslinjer arbetar utifrån kundernas behov: vi producerar alla slags råvaror i olika mängder från små partier till stora volymer. Sammansättningen i materialen kan specificeras helt utifrån kundernas produktionsbehov. Vi kan exempelvis producera mer än hundra olika aluminiumsorter.

Kontakta oss