Datasäkerhet och återanvändning

Hos oss på Kuusakoski får du en helhetslösning för att avveckla din uttjänta IT-utrustning. Vi följer givetvis högsta standard både ur miljö- och säkerhetsperspektiv.

Tack vare vår närvaro i både Europa och USA kan stora koncernkunder så som lokala företag erhålla vår välanpassade service.

Säker hantering från början till slut

Som kund hos oss kan du vara säker på att all din elektronik minnesraderas och återvinns på ett korrekt och säkert sätt. Din uttjänta elektronik transporteras till oss på Kuusakoski i våra speciella plomberade säkerhetsburar.

Expressåtervinning

Vi kan erbjuda datadestruktion på plats under översyn av din personal med video och serienummerdetektering. På så sätt får du som kund hos oss på Kuusakoski en fullständigt säker destruktion utan att materialet lämnar er lokaler.

Sedan 2022 är vårt företag medlem i Swedish Data Center Industry Association.

Vi kan erbjuda en hållbar framtid för ditt E-avfall

I ett cirkulärt samhälle gör vi bäst i att återanvända redan producerade produkter istället för att kassera dem. Genom Kuusakoskis tjänster för återanvändning tar vi hand om allt från säker logistik, datasanering, testning, renovering och återförsäljning av din IT-utrustning. Tack vare att Kuusakoski är en komplett leverantör av återvinnings- och återanvändningstjänster kan våra avgifter hållas låga.

Radering av data utförs av patenterade, ISO-certifierade mjukvaror som rekommenderas av ledande organisationer och statliga verk. Alla destruktionsintyp tillhandahålls med redovisning ned till serienummernivå.

Välkommen att kontakta någon av våra anläggningar om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med en säker hantering av elektronisk utrustning.

Kontakta oss