Datasäkert återbruk

Återbruk av IT-utrustning medför direkta fördelar för samhället, miljön och ditt företag. Samhällsnyttan gagnas då den digitala inkluderingen blir större när tillgängligheten av produkter ökar. Återbruk och återanvändning av redan producerade produkter ger avsevärt lägre koldioxidutsläpp och ditt företag får ekonomisk återbäring via vårat vinstdelningssytem. Vi på Kuusakoski ITAD stöttar dig och ditt företag i er strävan mot era hållbarhetsmål. 

Se hur återanvändning fungerar på Kuusakoski ITAD

Lämplig utrustning för återbruk

På Kuusakoski ITAD kan vi förbereda och sälja de här enheterna för återbruk:

  • Smarta telefoner
  • Tablets/Paddor
  • Bärbara datorer
  • Stationära datorer
  • Nätverksutrustning
  • Lösa komponenter till IT-utrustning
Högsta nivån av informationsradering och sekretess

All IT-utrustning som innehåller data genomgår de säkraste  datasaneringsprocedurerna som finns på marknaden. Med Kuusakoski ITAD:s mjukvarudestruktion garanterar vi dig datasäkerhet och total sekretess. Efter att processen är klar finns det inga spår av dig eller din data kvar på enheten. 

Vår process används och godkänns av ledande industri- och statliga organisationer.

 

Vill du vara med att bidra till ett hållbart samhälle?

Det finns bara ett villkor för att bli partner i vårt återbruksprogram: du behöver ha onyttjad IT-utrustning som är funktionell och komplett.

Vänligen kontakta:

itadsweden@kuusakoski.com