Sule

Logi meiliaadressiga sisse

Kui te ei tea oma parooli või olete selle unustanud, võime teie meiliaadressile saata sisselogimise otselingi.

Create account (corporate customers)

Logi parooliga sisse

Logige kohe oma meiliaadressi ja parooliga sisse.

Eraisikud

Klõpsa sinisel ribal "ERAISIKUD" kõrvalolevale noolele , et avada rippmenüü ning lugeda lähemalt järgnevatel teemadel:

 

Taaskasutus on tõhus viis vähendada tekkivate jäätmete hulka ning suunata materjalid uuele ringile just sinna, kus neid saab kõige paremini ära kasutada. Kuusakoski mitmekülgsed teenused teevad taaskasutamise lihtsaks ning selle saab kerge vaevaga muuta osaks kodusest argipäevast.
Võtame vastu suurt osa kodumajapidamistes kogutavatest materjalidest. Seega ei maksa taaskasutamine lisaks enda väikese vaeva suurt midagi.

 

Eraisikutelt ootame järgmist liiki tooteid:

 • Romusõidukid ja rehvid
 • Ohtlikud jäätmed (akud)
 • Kodumajapidamistes tekkivad metallijäätmed
 • Elektri- ja elektroonikajäätmed

Rohkem infot leiate vasakult menüüst klikkides pildi kohal sinisel noolel.

 

Eraisikutele pakume järgmisi teenuseid:

 • Tasuline konteinerite rent.
 • Tasuline tõstukauto teenus.
 • TASUTA järelkäru rent vanametalli äraveoks.

Teenuste kohta leiate lisainfot SIIT.

 

Kodumajapidamistes tekkivad ülejäänud ohtlikud jäätmed, mida meie vastu ei võta, saate viia jäätmejaamadesse. Vastava teenuste hinnakirjad leiate piirkonniti SIIT.

 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

 Hinnakirjad leiate siit

Kas soovite meie taaskasutuslahendustest rohkem teada? Edastage meile oma kontaktandmed ja päring ning me võtame teiega ühendust. 

Metallid

Metalle saab üha uuesti kasutada, neil pole „parim enne” kuupäeva. Taaskasutuseks kõlbavad nii hernepurgid, uuest plekk-katusest üle jäänud ribad kui ka vanavanemate juurest leitud roostes hobuserauad. Metalli liik ei oma tähtsust - võtame vastu nii rauda, vaske, alumiiniumi kui ka väärismetalle ja sulameid.Kuusakoski teeninduspunkti saab üle anda kõiksugu koduseid metalljäätmeid nagu plekid, vihmaveetorud, redelid, kerised, mopeedid, jalgrattad, mänguasjad, kuivatusrestid, tühjad aerosoolipudelid, aiavõrgud, okastraat, potid ja muud metallist majapidamistarbed, metallnõud ja -purgid, tühjad õlinõud ja muud metallist valmistatud tooted nende suurusele ja vanusele vaatamata.

Ohutuse tagamiseks ja jäätmeseadusest tulenevalt ei võta AS Kuusakoski vastu järgmiseid esemeid:

1. Ilmse kunsti- või ajalooväärtusega metallesemed.

2. Elektrijuhtmed ja kaablid (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid seadusjärgset turuluba omavalt võrguettevõtjalt, tegevusluba omavalt telekommunikatsioonivõrgu operaatorilt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

3. Liiklusmärgid ja teeviidad, maa-aluste kommunikatsioonikaevude metall-luugid, raudteerööpad (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid teehoiutööde tegevusluba omavalt ettevõtjalt, raudteetaristu ettevõtjalt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

4. Terved balloonid.

 

Vanametalli kogumiseks on võimalik tellida KONTEINER, äraveoks saab tellida TÕSTUKAUTO või rentida TASUTA JÄRELKÄRU. Lisainfot leiate SIIT.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

 

hinnakirjad leiate SIIT

Rehvid

AS Kuusakoski on MTÜ Rehviringlus ametlik koostööpartner rehvide kogumisel ja taaskasutusse suunamisel. Eestis kogutakse ligikaudu 8000 tonni rehve aastas ja nende taaskasutusmäär läheneb 95 protsendile. Mujal Euroopas on see keskmiselt 60 protsenti.

Juriidilisest isikust jäätmekäitlejad, autolammutajad ja MTÜ Eesti Rehviliit liikmed EI SAA AS-s Kuusakoski rehve tasuta üle anda.

 Õigustatud isikud rehvide tasuta üleandmiseks on:

 • MTÜ Rehviringlus nimekirjas olevad ettevõtted
 • Eraisikud, kes toovad vanarehve mõistlikus* koguses
 • Omavalitsused ja riigiasutused (vajalik eelnevalt kontakteeruda ja kokku leppida MTÜ Rehviringlusega)

 

*Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda mõistlikus koguses, st kuni 8 sõiduauto rehvi aasta jooksul (suve- ja talverehvide vahetamise käigus tekkiv rehvide loogiline kogus) ühe isiku kohta.

 

Vanarehvidevastuvõtu hinnakiri neile ettevõtetele ja eraisikutele, kes pole õigustatud MTÜ Rehviringluse nimel tasuta rehve üle andma:

REH1 160€/t      Sõiduautorehv (jäätmekood 16 01 03 01)

REH2 160€/t     Veoautorehv (jäätmekood 16 01 03 03)

REHe 240€/t    Traktor, täisrehv jm (jäätmekood 16 01 03 04)

REHm 160€/t     Muud vanarehvid (jäätmekood 16 01 03 02)

Hindadele lisandub käibemaks 20%. Rehvide üleandmise eest toimub tasumine vaid sularahas.

Suurte rehvikoguste puhul palume enne üleandmist konsulteerida MTÜ-ga Rehviringlus (e-mail: logistik@rehviringlus.ee; telefon: 5887 2351)!

NB! Vanad rehvid saab tasuta viia ka mis tahes rehve müüvasse firmasse, kust need toimetatakse edasi taaskasutusse.

Probleemide ja küsimuste korral rehvide vastuvõtul palume pöörduda keskkonnainspektsiooni (e-mail: valve@kki.ee; telefon: 696 2236) või keskkonnaministeeriumi (e-mail: keskkonnaministeerium@envir.ee; telefon: 626 2802) poole.

 

Tasulise teenusena võetakse AS-s Kuusakoski vanarehve vastu kõikidelt klientidelt. Meie teeninduspunktide asukohad leiate SIIT. 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

 

Hinnakirjad leiate SIIT

 

Vanade sõidukite ja romudest vabanemisel tuleb arvestada järgnevaga:

 • Ainult ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omav romusõiduki käitluskoht saab esitada elektroonse lammutustõendi Maanteeameti Liiklusregistristile, mille alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist.
 • Sõiduki võib tuua lammutamisele vaid omanik või volitatud esindaja.
 • Volikiri peab olema esitatud korrektsel ja puhtal paberil, minimaalne blanketi mõõt 14,8x21cm. Vaata ja lae alla volikirja näidis SIIT.
 • Vastuvõtupunktis kontrollitakse üle sõiduki dokumendid, registreerimisandmed ja tunnused ning auto üleandja isik.

 

Ostame eraisikutelt kehtiva hinnakirja alusel romusõidukeid, mis sisaldavad mootorit, käigukasti, sildu, starterit, generaatorit ja akut. Võib sisaldada ohtlikke vedelikke või osasid (nagu bensiini ja/või gaasiseade, diiselkütus, piduri- ja sidurivedelik, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, rehvid). Sõidukis võivad olla ka istmed, armatuur, polstrid, klaasid.

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

 

Sõiduki saate tuua lähimasse Kuusakoski vastuvõtupunkti, mille asukohad ja kontaktid leiate SIIT. 

Äravedu on võimalik tellida numbril 13660, mis juhul võite olla kindel, et teie sõidukile saab osaks keskkonnasõbralik taaskasutus.

 

Hinnakirjad leiate SIIT

  

Akud ja patareid

Akud ja patareid on ohtlikud jäätmed, seepärast ei või neid mingil juhul panna olmeprügi hulka ega visata loodusesse. Sõidukite pliiakud tasuks viia kohe kogumiskohta, mitte hoida neid kodus oma ruumides. Väikestele akudele ja patareidele (kaamerad, mobiilid jms) on tasuta punased kogumiskastid ka paljudes kauplustes ja müügikohtades. Suuremate koguste puhul on võimalik AA, AAA, C, D, nööp-patareid jt tavakasutuses olevad patareid tuua Kuusakoskisse, kus käitlusteenuse maksumus on 600.-€/tonn.


Ostame eraisikutelt kehtiva hinnakirja alusel:

 • Autoakud

 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

Hinnakirjad leiate SIIT

Elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus

Eraisikud võivad tuua Kuusakoski teeninduspunktidesse erinevaid elektrivoolul töötavaid suuri ja väikeseid kodumasinaid ja -seadmeid (v.a. külmkapid, kineskoop televiisorid ja kinsekoop monitorid). Käitlemise teel saadakse neist taaskasutamiseks metalli, plasti ja klaasi. Paljud elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ka ohtlikeks jäätmeteks liigitatavaid aineid, mistõttu nende viimine taaskasutuspunkti on väga tähtis.

 
Eraisikutelt võtame vastu:

 • Pesumasinad
 • Pesukuivatid
 • Nõudepesumasinad
 • Toiduvalmistamise masinad
 • Elektripraeahjud
 • Vanad arvutid, tahvelarvutid ja mobiiltelefonid

 

Vastu EI võeta:

 • Külmkapid
 • Kineskoop televiisorid ja kineskoop monitorid

  

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

Hinnakirjad leiate SIIT

Lihtne ja kulutõhus sorteerimine

Eraisikutele pakume järgmisi teenuseid: 

 

 • Tasuline konteinerite rent. Lisateavet ja täpsema pakkumise saate tasuta teenindustelefonil 13660.

 

 • Tasuline tõstukauto teenus. Hinnakirja leiate SIIT.

 

 • TASUTA järelkäru rent vanametalli äraveoks järgmistel tingimustel:

          - järelkäru rendime rangelt ainult vanametalli veoks

            AS Kuusakoski platsile;

         - tasuta kasutusaeg kuni 2,5 tundi; 

         - ületunni lisatasu 6,40 €;

         - järelkärule võib laadida kuni 500 kg vanametalli;

         - tingimuste rikkumisel trahv 50.-€!  

 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

 Hinnakirjad leiate siit