15.2.2015

Metallivarguste tõkestamise ning ennetamise Hea Tahte Koostöölepe

Eesti suurim vanametalli käitleja, AS Kuusakoski, ja võrguettevõtja, Elektrilevi OÜ, kutsuvad ühinema metallivarguste tõkestamise ning ennetamise Hea Tahte Koostööleppega.

METALLIVARGUSTE TÕKESTAMISE NING ENNETAMISE HEA TAHTE KOOSTÖÖLEPE

Metallivargused on Eestis jätkuvalt tõsine probleem, mis põhjustab otsest ohtu nii inimeludele kui ka ulatuslikke varakahjusid rüüstamiste tagajärgede kõrvaldamiseks. Hea Tahte Leppe eesmärk ongi anda omapoolne panus metallivarguste ennetamiseks ja tõkestamiseks. Seda on edukalt võimalik teha üksnes tihedas omavahelises koostöös ning avalikkust teavitades, mistõttu võtsime ette Hea Tahte Leppe esmase projekti koostamise ning asjast huvitatud osapoolte kaasamise.

Hea Tahte Leppega liitumine on vabatahtlik. Lepe jääb avatuks edaspidiseks, et kõik asjast huvitatud osapooled saaksid sellega liituda ka esmase allkirjastamisürituse järel. Nimekiri koostööleppega liitunud osapooltest ning leppe tekst jäävad avalikuks.

Pidulik allkirjastamine leidis aset 15.oktoobril 2012 Põhja Politseiprefektuuris.

TUTVU HEA TAHTE KOOSTÖÖLEPPEGA

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com