15.7.2016

Tagasiside Küünlajaht 2015/2016 õpetajatelt

Eelmise hooaja kampaanias osales rohkem koole, klasse ja lapsi kui ühelgi varasemal hooajal. Oleme siiralt tänulikud kõikidele tublidele õpetatejele ja lastevanematele, kelle eestvedamisel kogusid lapsed kokku üle 12 000 alumiiniumist teeküünlaümbrise! Kampaania lõppedes saatsime kõigile osalenud õpetajatele palve anda tagasisidet, et muuta kampaaniat edaspidi veel paremaks. Järgnevalt on toodud  vastuste kokkuvõte 124 õpetajalt.

INFO VASTANUTE KOHTA
 • Tagasiside küsimustikule vastasid õpetajad kõigist Eesti maakondadest.

 • Suurima osa vastajatest moodustasid 1.-6. klasside vanusekategooria õpetajad. Samas osales ka kampaanias kõige enam 1.-6. klasse.

ÜLDINE RAHULOLU KAMPAANIAGA

Palusime hinnata 10-palli skaalal rahulolu kampaania erinevate teguritega. Järgnevalt on toodud teguritele antud keskmised hinnangud:

 • Kampaania tingimused - 8,8
 • Auhinnafond - 7,9
 • Kampaania korraldus - 8,9
KAMPAANIA MÕJU LASTE KESKKONNATEADLIKKUSELE

Meil on heameel kuulda, et kogunisti 79% osalenud klassidest ei viska tänu kampaaniale küünlaümbriseid tavaprügi hulka ka kampaaniavälisel perioodil! Lisaks sorteerivad 11% klassidest tänu kampaaniale rohkem prügi ning suunavad enam asju taaskasutusse kui varasemalt.

VAJADUS KAMPAANIAT TOETAVATE MATERJALIDE JÄRELE

Küsimustiku vastustest tuli välja, et õpetajad tervitavad ideed lisada kampaania juurde toetavaid materjale, mis aitaksid paremini lastega keskkonna teemal diskussiooni pidada. Kusjuures kõige enam nähakse vajadust mänguliste viktoriinide ja küsimustike järele (91 vastust). Pea sama palju hääli sai mõte lustakatest joonistus-, labürindi- ja erinevuste leidmiste mängudest (85 vastust). Rõõm oli tõdeda aga, et nähakse ka vajadust informatiivsete materjalide järele, nagu brošüürid, flaierid (73 vastust).

Täname kõiki vastuste eest! Teilt saadud tagasiside on meie jaoks oluliseks sisendiks kampaania täiustamisel. Oleme tänulikud nii kõikide saadud heade sõnade kui ka ettepanekute eest. Suurima heameelega teeme õpetajatega koostööd ka edaspidi, et Eestimaa saaks puhtamaks!

VASTUSEID ÕPETAJATELT KÜSIMUSELE, KAS KAMPAANIA PEAKS JÄTKUMA:
 • "See kampaania on tõestuseks selle kohta, et väikestest veepiiskadest moodustub ookean."
 • "Jah, kampaania võiks jätkuda, kuid õpetajad võiksid teha rohkem selgitustööd: kui eesmärk on keskkonna säästmine ning kodus põletatakse 200 kaupa küünlaid, et võita, siis see ei ole keskkonna säästmine."
 • "Jah, kindlasti peaks kampaania jätkuma. Kasvõi näiteks uue lennuki saamise eesmärgil :)"
 • "Jah, hea viis pöörata tähelepanu sellele, et isegi pisikesed küünlaümbrised on looduses jäävad."
 • "Meie kool kindlasti võtab osa. Ja just sellepärast, et nüüd nad teavad, et küünlaümbrised saab kokku koguda ka tuttavate ja sõprade käest."
 • "Soovin küll, sest pered (eriti vanavanemad) on juba praegu huvitunud ja soovivad oma lapsi kampaania käigus abistada."
 • "Kindlasti. Sellel oli hea mõju nii laste kui ka perede keskkonnateadlikkusele."
 • "Jah. Kõik lapsed saavad klassist osaleda, ka need lapsed, kelle vaimsed võimed ei luba osaleda keerulisematel õpilasvõistlustel ning võivad saada eduelamuse."
 • "Jah, see tekitab õpilastes soovi prügi sorteerida, laste teadlikkus sorteerimise tähtsusest tõuseb."
 • "Jah, kuna see annab võimaluse koguda kokku looduses hävinematuid asju. Ka enda küünlaümbrised saab koos laste omadega ära viia, mitte aga tavaprügi hulka sokutada."
 • "Jah, meeldis sellega tegeleda ja lastel oli alati hommikuti millestki rääkida, et palju ümbriseid nad tõid jne. Lasteaialastele on see väga hea viis õpetada matemaatikat - kuna meil käibki kogu tegevus läbi reaalse elu. :)"
 • "Jah, sest pisikestest tegudest algavad suured. Alustades oma looduse säästmisega pisiasjadest, saavad meie lastest ehk kunagi keskkonnateadlikud kodanikud."
 • "Kindlasti! Kuigi meie koolis on igal aastal tegelenud kogumisega erinev klass, on mõnede laste pered ja osade koolitöötajate pered teinud seda juba kolm korda ja aastaringi. Ka mul on juba kotikeses alustus olemas. Ise olen juba vaadanud alumiiniumist küpsetuskarpe ja mõelnud, et kas neid ka ei saaks kuidagi kokku koguda."
 • "Jah. Kampaania aitab tugevdada kooli ja kodu koostööd, ka lapsevanemad tunnevad, et neil on osa hariduses. Lapsed on nüüd keskkonnateadlikumad."
 • "Kindlasti! Ja mitte ainult auhindade pärast, vaid see on jälle kord võimalus rääkida loodushoiust ja taaskasutuse tähtsusest. Selliseid vestlusi ei ole kunagi liiga palju ja sellised algatused on väga teretulnud."
 • "Jah. Arvan, et iga pisikenegi samm aitab meie tuleviku täiskasvanutel mõelda oma käitumise tagajärgedele. Sellest on saanud loomulik käitumise osa, et küünlaümbrised lähevad eraldi."
 • "Jah, sest on hea, et lapsed neid koguvad ning kui käisin isegi vahel kohvikutest ümbriseid oma klassile küsimas, siis enamasti vastati, et need on juba kellelgi ära lubatud - nii, et kõik kogusid."
 • "Jah, kindlasti. Loodan siiski, et see aitab kasvõi natukenegi tõsta laste ja perede keskkonnateadlikkust, suurendab grupitunnetust (teeme ühiselt midagi vahvat ja vajalikku), pakub lastele põnevust. Kindlasti võiks jätkuda lisavõistlusena ka loovtööde võistlus, mis lastele väga meeldis."

Aitäh ja järgmise kampaaniani!

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com