20.11.2018

Ohtlike jäätmete kampaania ajal saab vanad autoromud tasuta ära anda

Käimasoleval üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal on fookuses ohtlikud jäätmed. Selle raames pakub keskkonnaministeerium koostöös Kuusakoski ja Eesti Autolammutuse Liiduga võimalust vabaneda autoromust mugavalt ja keskkonnasõbralikult. Kuni 2. detsembrini saab tellida tasuta romu äraveo kõikjal üle Eesti.

"Igasuguste jäätmete jõudmine õigesse kohta on vajalik selleks, et vältida ökosüsteemide hävingut ja suunata võimalikult palju materjale uuesti ringlusesse. Ohtlikud jäätmed on ses mõttes keerulisem grupp, et inimesed kas ei tea, millised nood on või siis ei tea, kuhu need viia. Meie selle nädala eesmärk on korrutada ohtlike jäätmete põhitõdesid seni, kuni see meelde jääb ja selgeks saab," selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma 2. detsembrini kestva kampaania tagamaid. "Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev romu ei riku mitte vaid vaatepilti, aga on ohtlik ka keskkonnale. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust tollest tehakse midagi uut."

 
Ohtlike jäätmete kampaania raames viivad autoromu ära Eesti Autolammutuse Liit ja AS Kuusakoski. Lisainfot saab Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660 või Autolammutuse Liidu telefonilt 51 88 213.
Keskkonnaministeerium paneb südamele, et kindlasti ei tohi romu omaalgatuslikult lammutada või anda see üle n-ö suvalisele inimesele, kel pole ei ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ega jäätmeluba. See on seadusega keelatud ja ka karistatav.
 
Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on autode valmistajad viinud käitlemisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et suurem osa kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad. Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või vastavaid lube omavale ettevõttele saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.
 
ROMUSÕIDUKI ÜLEANDMISEL ON VAJALIK ESITADA JÄRGNEVAD DOKUMENDID:
  • Sõiduki registreerimistunnistus (tehniline pass)
  • Üleandja isikut tõendav dokument
  • Ostu-müügilepingud (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)
  • Sõiduki omaniku volikiri (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)

Käitlemise järel väljastab Kuusakoski elektroonse lammutustõendi Maanteeameti liiklusregistrile, mille alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist.

NB! Tasuta äraveo kampaania raames toodud sõidukite eest sõiduki üleandjale tasu ei maksta, kuna tavapäraselt romusõiduki eest saadavat võimalikku tasu kasutatakse transpordikulude katmiseks.

LISAINFO JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMISE NÄDALA KOHTA KESKKONNAMINISTEERIUMI KODULEHELT:

Vaata lisa

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com