12.11.2019

Romukampaania: viime romud ära TASUTA!

Koostöös Eesti Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Autolammutuse Liiduga toimub ka sel aastal romude tasuta äraveo kampaania. Perioodil 18. november kuni 2. detsember saab mugavalt ja ilma lisakuludeta vabaneda aianurka seisma jäänud romust.

Romusõidukid on ohtlikud jäätmed, sisaldades ohtralt erinevaid materjale (metall, klaas, plastik), elektroonikat ja vedelikke. Nende sattumine loodusesse ohustab taime- ja loomaliike ning reostab meie keskkonda. Oma vanale autole saab aga kinkida uue elu, suunates selle ümbertöötlemisele.

Kampaania perioodil tuleme romule tasuta järgi üle Eesti ning transpordikulud kaetakse romu väärtusega (sõidukite eest sõiduki üleandjale tasu ei maksta). Seega on antud kampaania heaks võimaluseks neile, kel ise romut transportida pole võimalik või kes soovivad lihtsalt romust mugavalt lahti saada. Aianurgas seistes ei paku romu silmailu ega pole kasulik kellelegi. Ümbertöötlemisega on aga võimalik säästa keskkonda, hoida loodust ja vähendada asjatut prügi ladestumist meie piiratud ressurssidega maakeral!

Lisainfot ja tellimusi äraveoks saab esitada Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660 või Autolammutuse Liidu telefonilt 51 88 213.

Keskkonnaministeerium paneb südamele, et kindlasti ei tohi romu omaalgatuslikult lammutada või anda see üle n-ö suvalisele inimesele, kel pole ei ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ega jäätmeluba. See on seadusega keelatud ja ka karistatav. Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning nõuetele mittevastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu, kui ka ohtu inimese tervisele. Umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke (v.a. kütus) eemaldatakse autoromust selle käitlemise ajal. Lisaks põhjustavad pliiakude mittenõuetele vastav käitlemine ning plastiku põletamine tõsist muret.

NB! PANE TÄHELE, ET ROMUSÕIDUKI ÜLEANDMISEL ON VAJALIK ESITADA JÄRGNEVAD DOKUMENDID:
  • Sõiduki registreerimistunnistus (tehniline pass)
  • Üleandja isikut tõendav dokument
  • Ostu-müügilepingud (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)
  • Sõiduki omaniku volikiri (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)

Käitlemise järel väljastab Kuusakoski elektroonse lammutustõendi Maanteeameti liiklusregistrile, mille alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist.

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com