13.11.2020

Romukampaania: Kingi oma vanale autole uus elu!

Eesti Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel toimub 18. novembrist kuni 2. detsembrini  iga-aastane romukampaania, mille raames viivad Kuusakoski AS, Eesti Autolammutuste Liit ja BLRT Refonda autoromud üle Eesti ära TASUTA.

Lisainfot ja tellimusi äraveoks saab esitada Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660, Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt 57877233 või BLRT Refonda numbrilt 1817.

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust. 2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91,2%. Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse. 

Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk lagunema või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele. Ebaseaduslik lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistis.

Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju ning võtavad ruumi ning linnas hõivavad ära parkimiskohad. Illegaalses jäätmekäitluskohas toimub jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid eirates, mis kujutab endast suurt keskkonnahäiringut, seades ohtu põhjavee ja ohutuse (tulekahjud jms). Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning mittenõuetele vastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu, kui ka ohtu inimese tervisele. Umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke eemaldatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukist käitlemise ajal.

Romukampaania raames koguti 2018. aastal 250 romusõidukit ning 2019. aastal koguti
Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liidu poolt 2019. aastal kokku 430 sõidukit.

Kingi oma romule uus elu ja kasuta kampaania raames pakutavat võimalust romust vabaneda mugavalt ning kiirelt!

NB! PANE TÄHELE, ET ROMUSÕIDUKI ÜLEANDMISEL ON VAJALIK ESITADA JÄRGNEVAD DOKUMENDID:
  • Sõiduki registreerimistunnistus (tehniline pass)
  • Üleandja isikut tõendav dokument
  • Ostu-müügilepingud (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)
  • Sõiduki omaniku volikiri (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)

Käitlemise järel väljastab Kuusakoski elektroonse lammutustõendi Maanteeameti liiklusregistrile, mille alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist.

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com