6.12.2021

Kuusakoski kogus mõne kuuga tuhandeid vanu elektroonikaseadmeid

PRESSITEADE

Kuusakoski kogus mõne kuuga tuhandeid vanu elektroonikaseadmeid

Väikeelektroonika kogumiskampaanias Nutijaht osales üle 3000 inimese Eesti eri paigust, kes tõid taaskasutusse tonnide kaupa kasutuseta või rikkis elektroonikaseadmeid.

Nutijaht toimus Kuusakoski ja Telia eestvedamisel ning selle eesmärk oli tõsta eeskätt noorte teadlikkust elektroonikajäätmete sorteerimise tähtsusest ja aidata keskkonda puhastada prügina koormavatest väikeseadmetest. Kampaania käigus toodi kõige rohkem kasutuseta väikeelektroonikat ära Viljandis (ligi tonn), Tartus (ligi 600 kg) ja Paldiskis (samuti ligi 600 kg). Valdava osa jäätmetest moodustasid telefonid ning arvutitega seonduv – vanad sülearvutid, kuvarid, klaviatuurid, hiired, kõlarid, kõrvaklapid, laadijad, erinevad juhtmed jne. Samuti tõid inimesed Kuusakoski jäätmejaamadesse näiteks nutikellasid, fotoaparaate, ruutereid ja printereid jms.

Nutijahi teavituskampaania toimus septembrist novembrini, kuid kõik saavad oma vanu elektroonikaseadmeid Kuusakoski ümbertöötlusjaama jätkuvalt ära tuua. Kuusakoskil on üle Eesti 11 teeninduspunkti: Jõhvis, Narvas, Paides, Paldiskis, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus. Igal aastal lastakse Eestis turule suurusjärgus 20 000 tonni elektroonikat ja kokku kogutakse sellest ümmarguselt 60% ehk 12 000 tonni. Suur osa kokku kogutud seadmetelt eraldatud materjalidest võetakse uuesti ringlusse ning väike osa jäätmetest läheb põletusse ehk energia taaskasutusse.

Tootjate tegevust elektri- ja elektroonikaseadmete valmistamisel reguleeritakse üha enam, et toodet oleks hõlpsam taaskasutusse suunata. Eestis on tootja kohustatud piirama ohtlike ainete kasutamist, et vältida nende sattumist keskkonda ning vajadust kõrvaldada jäätmeid ohtlike jäätmetena, edendama teisese toorme kasutamist toodetes ning arvestama materjalide taaskasutamise nõuetega juba toodete kavandamisel ja projekteerimisel. Euroopas on igas majapidamises keskmiselt 72 elektri- ja elektroonikaseadet, millest 11 on katki või pole enam kasutusel. Eelmisel aastal tekkis maailmas keskmiselt 7,5 kg e-jäätmeid inimese kohta, aastaks 2030 on see kasvanud juba 9 kg peale inimese kohta.

„Sellised seadmed on tarvis kindlasti õigesti käidelda, et midagi ei satuks olmeprügisse ega loodusesse. Kui elektroonikajäätmeid ei töödelda vastutustundlikult, siis raiskame ressursse, ohtlikud ained saastavad mulda, reostavad vett ja jõuavad toiduahelasse. Paraku on just elektroonilised jäätmed kõige kiiremini kasvav prügiliik, mille sorteerimine ja turvaline ümbertöötlemine vajab järjest suuremat tähelepanu,“ kommenteeris Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm.

Kuusakoski on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja ja Skandinaavia suuremaid elektroonikakäitlejaid. Kuusakoski käitleb aastas juba praegu 1200 tonni vanaelektroonikat.

Nutijahi kampaaniaga liitus ka tuntud muusik Gameboy Tetris, kes oma eeskujuga innustas kõiki kodudes ja koolides nutiprahti koguma ja sorteerima. Lisaks pani Gameboy Tetris kampaanias osalejatele välja ka auhinna – eksklusiivse live-virtuaalpeo temaga, mis toimub saabuva aasta jaanuaris.

Foto (autor Vallo Kruuser)

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või kampaania@kuusakoski.com