3.10.2022

Jätkusuutlikkus on enamat kui loodus. Kuidas Kuusakoski jätkusuutlikkusse panustab?

Nii nagu iga endast lugupidava ettevõtte, on ka Kuusakoski jaoks väga oluline tegeleda oma keskkonnajalajälje ja ressursside kulutamise vähendamisega. Jätkusuutlikkus ei ole pelgalt sõnakõlks ega tähenda üksnes keskkonnasõbralikkust, vaid inimeste elukvaliteedi paranemist kooskõlas keskkonna taluvusvõimega.

Igaüks meist saab läbi oma igapäevategevuste, töö ning loomulikult ka tegevusetuse panustada nii oma isiklikku kui ka kogu ühiskonna jätkusuutlikkuse tõstmisse. Nii ettevõtete kui ka üksikisikute tasandil tähendab jätkusuutlikkus eesmärkide saavutamist läbi igapäevaste keskkonnaalaste, majanduslike ja sotsiaalsete tegevuste. Iga inimene saab oma tegevuses olla jätkusuutlik, kui mõtleb hoolikalt läbi oma tänased tegevused ja vajadused igal tasandil. Riigid näiteks teevad inimkonna jätkusuutlikkuse tõstmiseks investeeringuid tervishoiu- ja haridussüsteemi, teenuste kättesaadavusse, toitumisse ja palju muud, kuid esimese sammu muutuse suunal peab igaüks tegema ise.

Millised on Sinu valikud enda ja ümbritsevate inimeste elu parandamiseks nüüd ja tulevikus? Kas oled tarbijana säästlik nii rahaliste vahendite kui ka oma tervise, suhete ja nende mõjudega laiemalt? Kuidas panustad ühiskonna heaolusse ja keskkonda?

Positiivsed muutused saavad alguse väikestest sammudest ja igapäevastest valikutest, mille puhul tuleks alati mõelda, kas see otsus on tulevikku vaadates jätkusuutlik. Kui üksikisiku otsus võib olla väikese ja pigem personaalse mõjuga, siis ettevõtete puhul mõjutab iga otsus lisaks keskkonnamõjudele ka inimesi: töötajaid, partnereid ja kliente. Tarbijana tasub oma valikuid tehes olla veendunud, et toote või teenuse pakkuja on oma äritegevuses läbipaistev, tema tegevus on vastavuses kehtivate nõuete ja seadustega ning ettevõttes peetakse oluliseks töötajate ja ühiskonna üldist heaolu. Nii on valik jätkusuutlik.

Mida tähendab jätkusuutlikkus jäätmekäitluses?

Seaduse järgi kehtib Euroopa Liidus tootjavastutuse süsteem, mille kohaselt vastutab tootja toote eest alates selle valmistamisest kuni hetkeni, mil sellest tekkinud jäätmed on lakanud olemast jäätmed. Või kuni tootja on litsentseeritud jäätmekäitlejale jäätmed nõuetekohaseks käitluseks üle andnud.

Eestis on palju ettevõtteid, kes tegelevad metallide, autoromude, akude jms vastuvõtuga, kuid paraku puuduvad valdaval enamusel vahendid ja võimalused nende nõuetekohaseks käitlemiseks. Euroopa Liit on aga kehtestanud väga ranged nõuded, kuidas erinevaid jäätmeliike jätkusuutlikult taaskasutusse suunata, mis liike ja kuidas sorteerida, koguda ja käidelda nii, et kahjulikud keskkonnamõjud oleksid minimaalsed.

Kuusakoski turuliidrina ja vastutustundliku ettevõttena oma töös järeleandmisi ei tee ja võib veendumusega öelda, et Kuusakoskis käideldakse vanametalli ja sellega seonduvat kõigile nõuetele vastavalt. Ettevõtte tegevus vastab kvaliteedi- ja keskkonnanõuetele, jälgitakse hoolikalt jätkusuutlikku väärtusahelat ja käitutakse alati materjali- ning energiatõhusalt. Samuti peetakse Kuusakoskis oluliseks ettevõttesisest sotsiaalset vastutust, töötajate heaolu ning ärieetikast kinnipidamist. Seega koostöö Kuusakoskiga aitab igal partneril olla oma tegevustes jätkusuutlik.

Vastutustundlik ettevõte ei kutsu inimesi liigselt tarbima ning nii ka Kuusakoski. Vastupidi – õpetame oma kliente jäätmeid liigiti koguma ja õigesti käitlusesse suunama, et iga jäätmeliigi osas oleks võimalik korraldada õiget, keskkonnasõbralikku ja jätkusuutlikku jäätmekäitlust. Tahame anda oma panuse kliimamuutuse mõjude leevendamisse ja muude jätkusuutliku arenguga seotud ülesannete lahendamisse, olles osaks lahendusest ja aidates kliente nende teel jätkusuutlikuma äritegevuse suunas.

 

Tutvu lähemalt Kuusakoski jätkusuutlikkuse eesmärkidega SIIN / Ole kursis meie tegemistega liitudes igakuise uudiskirjaga SIIN

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660