29.12.2022

Küünlaümbriste jaht – mis toimub, millal toimub ja kes võidab iPhone 14?

Juba seitsmendat korda toimub keskkonnakampaania Küünlaümbriste jaht, mille raames kutsutakse lapsi ja noori üle Eesti koguma kokku võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid. Jaht kestab 2023. aasta märtsi lõpuni ja alljärgnevalt vastame kampaaniaga seotud olulisematele küsimustele.

1. Kellele ja miks see kampaania on ellu kutsutud? Kampaania eesmärk on laste ja noorte keskkonnateadlikkuse suurendamine ning taaskasutuse ning jäätmete sorteerimise vajalikkuse teadvustamine. Alumiinium ei lagune prügimäel ega looduses, mille tõttu annab isegi väikese koguse küünlaümbriste kokkukogumine märkimisväärse panuse keskkonnahoidu. Kuigi kampaania on ennekõike suunatud noortele, võivad osa võtta igas vanuses eestimaalased nii üksikkogujate kui ka kollektiividena.

2. Kui kaua kampaania kestab? Kampaania algas 1. detsembril 2022 ja küünlaümbriseid kogutakse 31. märtsini 2023. 

3. Kes saavad kampaanias osaleda ja kas peab ka registreeruma? Kampaanias võivad osaleda kõik eestimaalased, vanusepiir puudub. Osalemiseks tuleb esmalt ümbrised kokku koguda ja viia lähimasse Kuusakoski osakonda (kokku 11 osakonda üle Eesti), kus need kaalutakse ning antakse vastu unikaalne kampaaniakood. Seejärel tuleb enda tulemused registreerida kampaanialehel registreerimisvormi kaudu hiljemalt 31. märtsiks 2023. Registreerida ei saa enne, kui ümbrised on ära viidud, kuna registreerimisvormis peab esitama äraviimisel saadava unikaalse kampaaniakoodi.

4. Kas ümbrised peab eelnevalt ise kokku lugema? See on soovitatav, kuna iga 100 ümbrist annab täiendava hääle auhindade loosis. Ümbriste kokku lugemiseks loodud mugav kogumisleht, mille saab panna näiteks klassiruumi seinale ja täita iga kord, kui õpilased ümbriseid juurde toovad. Ent kampaanias saab osaleda ka nii, et ümbriseid ei loe. Sellisel juhul antakse teile loosis lihtsalt üks hääl. 

5. Kas kampaanias saab osaleda kogu kooli või lasteaiaga?
Jah, see on väga tervitatav, kui kogu kool või lasteaed soovib aktsioonis kaasa lüüa! Küll aga tuleb arvestada, et gruppidele kehtib osalejate limiit 35 inimest. Seda selleks, et tulemused gruppide vahel oleksid võrreldavad. Kui on soov kogu kooli ja lasteaiaga ühiselt ümbriseid koguda (ja mitte eristada toodud ümbriste arvu klasside või rühmade lõikes), on mõistlik tulemuste sisestamisel jaotada kogujad võrdsetesse gruppidesse ja neile määrata võrdne kogus küünlaümbriseid. Näiteks, kui osaleb kokku 350 inimest ja kogutud on 3500 ümbrist, tuleb registreerimisel luua 10 gruppi (grupis 35 inimest) ja nende vahel toodud ümbrised ära jagada (350 ümbrist grupi kohta). Nii saab iga grupp loosis 4 häält. Grupi nimeks võib panna nt Kooli Nimi – Rühm 1, Kooli Nimi – Rühm 2 jne.

6. Kas ümbrised tuleb küünlavahast ära puhastada?
Ei, loomulik põlemisjääk võib jääda ümbristesse.

7. Kas küünlaümbriseid võib kokku suruda?
Jah, sest nii mahub neid kotti või kasti rohkem.

8. Kas kampaania raames võib tuua ka teisi alumiiniumist esemeid?
Selle kampaania fookus on vaid teeküünla ümbrised. Aga loomulikult võib Kuusakoski osakonda tulles võtta kaasa kõik teised vanametallist esemed ja need eraldi üle anda.

9. Kas küünlaümbrised peab Kuusakoski osakonda tooma seesama isik, kes ümbriseid kogus?
Ei, ümbrised võib ära tuua näiteks lapsevanem, kooli sekretär, mõne teise klassi õpetaja vms, kuid kindlasti peab ta olema vähemalt 18-aastane. Oluline on hiljem tulemuste registreerimisel sisestada korrektselt koguja või grupi nimi ning tulemused.

10. Kas ümbriseid saab saata ka pakiautomaadi või kulleriga?
Kahjuks mitte. Jäätmeseaduse järgi võib Kuusakoski vanametalli vastu võtta vaid isikut tõendava dokumendi alusel vähemalt 18-aastaselt isikult.

11. Mis saab, kui ümbriseid tuli juurde pärast seda, kui need olid juba Kuusakoski osakonda viidud ja tulemused sisestatud?
Ümbriseid võib tuua Kuusakoski osakonda kuni kampaania lõpuni ja vajadusel mitu korda. Iga kord antakse teile üks unikaalne kood, mis tuleb tulemuste sisestamisel registreerimisvormi lisada. Jälgige, et tulemuste sisestamisel kasutaksite alati samal kujul sama nime, sest ainult nii on võimalik õigesti jaotada ümbriste arvust tulenevad lisahääled. 

12. Mis on kampaaniad peaauhinnad ja kuidas on võimalik võita?
Peaauhinnad loositakse välja kõigi kampaanias osalejate vahel – kõik hääled segatakse loosikorvis peale lisahäälte jaotamist ja võitjad valitakse juhuslikult. Üksikkoguja peaauhinnaks on uhiuus iPhone 14. Grupiga kogujatele on auhinnaks on 1000 € väärtuses ühine väljasõit või tegevus, kusjuures võitjagrupp saab otsustada, millist ühissündmust nad korraldada soovivad, olgu selleks klassiõhtu, klassiekskursioon vms. Lisaks täiendavad auhinnad kampaania partneritelt (Viking Line, MySnack, Valemivihik, Kalev Spa, Valge Klaar), mis täpsustatakse hiljemalt 1. veebruariks 2023.

13. Miks ei anta auhindu neile, kes kõige rohkem koguvad?
Kuna kampaania esmane eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust ja motiveerida inimesi alumiiniumist küünlaümbriseid tavaprügist eraldi sorteerima, siis iga ümbris loeb ja võita võib ka see, kes on ära toonud vaid ühe ümbrise. Küll aga on lisahäälte eesmärk tõsta võidutõenäosust neil, kes on pingutanud rohkem. Iga 100 ümbrist annab täiendava hääle loosikorvis ja nii ongi suurem tõenäosus võita neil, kes kogusid rohkem. 


Selleks, et olla esimesena kursis kampaaniaga seotud uudiste, mängude ja muu põnevaga, liitu Küünlaümbriste jahi uudiskirja listiga!

Kõik kampaania tingimused leiab Küünlaümbriste jahi maandumislehelt. Lisaküsimuste korral kirjuta julgelt: kampaania@kuusakoski.com

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com