3.7.2023

Kuusakoski rajab esimese süsinikuvaba terasetehase

PRESSITEADE

Juhtiv ringlussevõtuteenuste pakkuja Kuusakoski investeerib 25 miljonit eurot täiesti süsinikuvaba terase ümbertöötlemistehase rajamisse. Kuusakoski hakkab Eestist kokku kogutud vanametalli saatma ümbertöötlemiseks uude tehasesse.

Unikaalse tehase ehitus algab järgmisel aastal ja valmib 2025. aastaks, asukohaks on Soome lahe põhjaosas paiknev tuntud tööstuspiirkond Veitsiluoto. Kõige uuemat tehnoloogiat kasutav tehas tõstab Kuusakoski aastast taaskasutusvõimsust 150 000 tonni ehk 25% võrra.

„Terasetööstus liigub süsinikuvaba tootmise suunas ja uus tehas toob endaga kaasa süsinikuvaba töötlemise, mis võimaldab meie klientidel veelgi vähendada kliimamõju kogu väärtusahela ulatuses,“ ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. „Kõige rohelisem metall on taaskasutatav metall ning seetõttu tuleb kogu vana metall kokku koguda ja ümbertöötlemisse saata.“

Investeeringuga saavad Kuusakoski kliendid, näiteks säästva roostevaba terase globaalne liider Outokumpu, võimaluse kasutada oma tootmises veelgi täpsemaid süsiniku jalajälje arvutusi ning puhtamat taaskasutatavat terast, mis vähendab terasetoodete süsiniku jalajälge.

Uus tehas toodab ringlusse võetud toorainet oluliselt kõrgema puhtusastmega ja sellel on parem eraldamisvõime. See on võimalik tänu uuele tehnoloogiale, mida kasutatakse materjali eeltöötlemisel ja analüüsimisel. „Näiteks ainulaadne eeltöötlustehnoloogia on välja töötatud koos juhtivate ekspertidega ja mujal sarnast seadistust ei kasutata,“ ütles Viisitamm.

Süsinikuvaba terase tehas on osa Kuusakoski mitmeaastasest ambitsioonikast roheinvesteeringute programmist. Kuusakoski on seadnud eesmärgiks aastaks 2035 muutuda täiesti süsinikuvabaks. Prognooside kohaselt vähendatakse investeeringu tulemusel kogu tarneahelas üle 150 000 tonni CO2 heitkoguseid aastas.

Kuusakoski on märkimisväärselt investeerinud uutesse tehnoloogiatesse ja lahendustesse. Näiteks hakkab Kuusakoski Lõuna-Soome ehitama ka uut komposiitpurustus- ja puhastusjaama. Selle investeeringu koguväärtus on üle 4 miljoni euro. Uus jaam valmib 2025. aastal. Komposiitjäätmed tarnib Kuusakoski toorainena tsemenditööstusele. Tükeldatud komposiitmaterjali töödeldakse koos tsemenditootmises, kus seda saab tõhusalt ära kasutada ilma jääktuhata. Komposiidi kasutamine vähendab oluliselt CO2 emissiooni.

Selle aasta mais liitus Kuusakoski Rohetiigri võrgustikuga, et toetada oma ekspertiisiga keskkonnahoidliku majandamise edendamist. Juhtiva ringlussevõtuteenuse pakkujana soovib Kuusakoski ühiskonnas kaasa rääkida jätkusuutlikkuse parandamise teemadel. Rohetiiger on valdkondade vaheline koostööplatvorm, mille eesmärk on luua tasakaalus majanduse mudel Eestile ja maailmale. Rohetiiger teeb koostööd neljal suunal: ettevõtjad, avalik sektor, vabakond ja üksikisikud.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com