5.10.2023

Uus Rohejahi kampaania kogub kokku alumiiniumist küünlaümbrised ja väikeelektroonika

Kuusakoski alustab uue noortele suunatud kampaaniaga Rohejaht, mis seob ühte varasema küünlaümbriste kogumise ja Nutijahi. See tähendab, et koguda saab samaaegselt nii alumiiniumist küünlaümbriseid kui ka väikest vanaelektroonikat. Oktoobris algava kampaania eesmärk on rohelise mõtteviisi ja käitumise edendamine noorte seas.

Kampaanias saab osaleda väikese või suure grupina. Üksikkogujana osa võtta ei saa, kuna varasemad kogemused näitavad, et parimad rohelise mõtteviisi edendajad ja muutuste algatajad on sõbrad-tuttavad ning üheskoos ollakse sihikindlamad. Minimaalselt võib grupp olla kolmeliikmeline ning osalema on oodatud kõik noored alates lasteaialastest kuni gümnaasiumi lõpuklassini. Oluline on, et vähemalt 51% grupiliikmetest kuuluksid ühte järgnevatest vanusekategooriatest: 1) lasteaialapsed kuni 4. klass või 2) 5. klass kuni 12. klass. Ka õpetajad, lapsevanemad ja teised pereliikmed on oodatud kaasa lööma, kuid tuleb jälgida, et enamik grupiliikmeid vastaks vanusekategooriale.

Alumiiniumist teeküünalde ümbrised tuleb kokku koguda väikeelektroonikast eraldi. Väikeelektroonika tähendab rikkis vanaelektroonikat, mille alla kuuluvad näiteks vanad telefonid, arvutid, tahvelarvutid, juhtmed, laadijad ja muu väike nutipraht. NB! Kineskoop-ekraane ja kineskoop-telereid Kuusakoski vastu ei võta. Nii küünlaümbrised kui ka vanaelektroonika tuleb arvuliselt kokku lugeda ja tuua hiljemalt 2024. aasta märtsi lõpuks Kuusakoskisse, kust vastu antav unikaalne kampaaniakood tuleb registreerida kampaania kodulehel. Kuusakoski osakonnad paiknevad 12 linnas üle Eesti: Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Jõhvi, Rakvere, Rapla, Paide, Paldiski, Haapsalu, Viljandi, Võru.

Kõigi osalejate vahel loositakse välja pääsmed Lääne-Harju vallaga koostöös toimuvale üle-eestilisele Rohekonverentsile, mis toimub järgmise aasta aprillis. Eriliselt saavad märgatud ka kõige enam küünlaümbriste ja nutiprahti kogumisse panustanud grupid. Lisaks on täiendavad loosiauhinnad kampaaniapartneritelt. Auhindade täielik nimekiri avalikustatakse 2024. aasta jaanuaris.

Varasemalt on Kuusakoski korraldanud seitse aastat kampaaniat „Küünlaümbriste jaht” ja kaks korda on toimunud „Nutijaht”, mille raames on kogutud aastate jooksul kokku muljetavaldavad 17,7 miljonit küünlaümbrist ja 7,1 tonni vanaelektroonikat. Kokku on seni osalenud Kuusakoski kampaaniates enam kui 70 000 Eesti tublit noort.

Kogu kokku alumiiniumist küünlaümbrised ja väike vanaelektroonika ning too need Kuusakoskisse ümbertöötlemisele!

Vaata lisa kampaania kohta: www.rohejaht.ee

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com