Kuusakoski aloittaa yhteistoimintaneuvottelut


Kuusakoski aloittaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat yhteistoimintaneuvottelut. Metallien maailmanmarkkinahintojen pitkäaikainen lasku ja edelleen jatkuva kansainvälinen suhdannetaantuma ovat aiheuttaneet yhtiön tuloskehityksen jatkuvan heikentymisen.

Neuvottelut koskevat kaikkia Kuusakoski Oy:n ja Kuusakoski Group Oy:n hallinnon ja tukitoimintojen toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Purkuliiketoiminnassa neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. Toteutuessaan täysimääräisesti suunnitellut vähennykset olisivat enintään 35 henkilötyövuotta. Suunnitelmalla tavoitellaan noin 2milj.€ vuotuisia säästöjä.

Lisätietoja: Risto Pohjanpalo, yhteiskuntasuhteidenjohtaja, p. 020 7817304