22.3.2024

Kuusakoski uudiskiri metallihindade kohta / märts 2024

Kuusakoski juhatuse liikme Toomas Kollamaa kommentaar:

„Aastaks 2030 muutub praegune terasejäätmete 9 miljoni tonni suurune ülejääk 15 miljoni tonni suuruseks puudujäägiks. Vanarauast on tekkimas ootamatult suur defitsiit. Puudujääk hakkab otseselt mõjutama terase kättesaadavust, haavates kokkuvõttes ka riikide majanduskasvu.

 Konsultatsioonifirma Boston Consulting Group (BCG) andmeil väheneb vanametalli müük oluliselt aastaks 2030. Põhjuseid on terve rivi, aga peamiselt muutub vanametalli kättesaadavus keerulisemaks ning samal ajal kasvab suurimates teraseriikides sisenõudlus ja seatakse ekspordipiiranguid. BCG analüüsi kohaselt kasvab ülemaailmne vanametalli nõudlus järgmise kaheksa aasta vältel 3,3% aastase liitkasvumäära (CAGR) alusel, samas kui pakkumine kasvab vaid ligi 3%.

Kasvav nõudlus tuleneb sellest, et vanaraud muutub üha enam terase valmistamise materjaliks, mis aitab keskkonnaeesmärke täita ja heitkoguseid vähendada. Eeldatakse, et globaalselt võib elektrikaarahjude (EAF) tegevus – praegu umbes 29% terase tootmisvõimsusest – 2030. aastaks ületada 41%. Vanaraua tarbimine kasvab märkimisväärselt – mahu järgi moodustab vanaraud 2030. aastaks 50% ülemaailmsest terase rauasisaldusest, praegu on see 35%. Selleks hetkeks on aastane vanaraua tarbimine nii Hiinas kui ka USA-s tõenäoliselt 40–50% suurem kui praegu, millest valdav osa on mõeldud terase tootmiseks. Euroopa vanametalli eksport väheneb poliitiliste otsuste ja suurema sisenõudluse tõttu kümnendi lõpuks lausa ligi veerandi võrra.

Ja see suuremate terasetootmisriikide vanaraua sisenõudluse suurenemine vähendab ülemaailmset vanametallikaubandust umbes 15%.

Teraseettevõtted peavad keskenduma pidevate tarnete „lukustamisele“, võib-olla omandades vanarauatehaseid ja parandades oma tootmisvõimsusi tehisintellekti ja seadmete abil. Terasejäätmete töötlejad saavad pakkumist omakorda suurendada uute ringlussevõtutehnoloogiate ja konsolideerumise kaudu.

Terasetootjad ostavad juba lammutustehaseid, et tagada järjepidevad tarned. Näiteks USA-s haldavad juba 25–30% vanaraua tarnetest terasetehaste omanduses olevad lammutustehased. Euroopas suureneb tehastele kuuluvate vanarauaplatside osatähtsus, kuna üleminek EAF-põhisele terasetootmisele intensiivistub.

Poliitikakujundajad peavad uurima strateegiaid eelseisva puuduse lahendamiseks, mis aitaks ergutada vanaraua ringlussevõttu näiteks maksusoodustuste kaudu.“

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com.