Vår historia

Mycket har hänt på vår resa från en enkel skrot i Viborg till vår nuvarande position som norra Europas ledande industriåtervinningsföretag. De starkaste tillväxtperioderna för vårt företag, vars historia sträcker sig över 100 år tillbaka, var industrialiseringen under Finlands efterkrigsdecennier och tiden för vårt inträde på den internationella marknaden från 1970- till 1990-talet. Ett banbrytande forsknings- och utvecklingsarbete och oöverträffad högteknologisk kompetens har också spelat en viktig roll redan från början.