Hållbar återvinning

Hållbar återvinning

På Kuusakoski tror vi på hållbar återvinning. Som framgår av vårt företagsidé vill vi återställa avfallsmaterialets värde genom att bearbeta det till nya, värdefulla råvaror. Vi vill ge vårt bidrag för att minska klimatförändringarna och hantera andra hinder för hållbar utveckling. Vi vill vara en del av lösningen och hjälpa våra kunder på deras väg mot en mer hållbar affärsverksamhet.

560 000
Kuusakoskis verksamhet förhindrade utsläpp av 1.49 milj. ton CO2e (år 2023). Denna mängd motsvarar de årliga utsläppen från cirka 560 000 personbilar.

För oss innebär en hållbart företagande återvinningstjänster som bygger på en stabil och transparent affärsverksamhet där både människa och miljö beaktas. Efterlevnad är nyckeln till ett starkt fundament: vi följer alltid lagar, förordningar och regler i vår verksamhet. Hållbarhet innebär också att vi gör mer än vad lagen kräver av oss.

Varje Kuusakoski-medarbetare förväntas agera i enlighet med vår uppförandekod som vägleder vårt hållbarhetsarbete. Vi förväntar oss också att våra partner efterlever denna uppförandekod.

Kuusakoski Recycling uppförandekod

I vår affärsverksamhet och våra strategiska mål är de mest relevanta hållbarhetsaspekterna ett proaktivt partnerskap med kunder, material- och energieffektivitet samt de anställdas arbetsmiljö och välbefinnande. Vårt företagshållbarhetsprogram används för att hantera och övervaka vår verksamhet.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport för 2023

Vårt hållbarhetsmål är att vara koldioxidneutralt 2035 och att hela processkedjan är koldioxidneutral 2045