Itad:s Kretslopp

Kretsloppet visar hur Kuusakoski ITAD:s-process hanterar, återbrukar och återvinner IT-utrustning med ny innovativ teknologi. Vi är engagerade i att skapa hållbara, klimatsmarta alternativ med sekretess och integritet i fokus.

ITAD är en förkortning av Information Technology Asset Disposition. Detta syftar till en klimatsmart och datasäker process i hanterandet av IT-utrustning. Vi återbrukar enheter och destruerar känslig data genom mekanisk destruktion eller mjukvaruradering. 

Kontakta oss på Kuusakoski ITAD

Ikonerna i kretsloppet är klickbaraKlicka 4.jpg

Återbruk av IT och datadestruktion

Hos oss på Kuusakoski ITAD får du en miljövänlig, säker och spårbar helhetslösning för att avveckla din uttjänta IT-utrustning. Vi prioriterar säkerhet högt och hjälper dig att uppfylla efterlevnaden av GDPR. Detta sker på ett ansvarsfullt sätt, utformat efter dina sekretessbehov och vilken typ av IT-utrustning som ska hanteras. Vår ambition är att hjälpa dig att bidra till ett mer hållbart samhälle där återbruk, miljöpåverkan, minskad konsumtion och sekretess står i fokus. 

  Medlemmar sedan 2022

           

ITAD:S kretslopp under en minut