Plast

Vi återvinner de flesta termoplastkvaliteterna på marknaden. Lämpliga råvaror för återvinning är till exempel förpackning av plast, bindningsband, plastavfall från industriproduktion och plast från elektrisk eller elektronisk utrustning.

Vissa plaster går inte att materialåtervinna, men kan användas för energiåtervinning. Brännbart avfall som inte är lämpligt för materialåtervinning bearbetas till fast återvunnet bränsle (SRF). Bränslet används sedan i värmekraftverk för att producera el och värme. Vi tillhandahåller pallar och transporter för det insamlade materialet.

Volymplast

Vi återvinner följande typer av volymplast: PE-, PET-, PP- och PS-baserade plåtar, rör, produktions- och gjutavfall samt förpackningsfilmer. I vissa fall tar vi även emot PVC-plast.

 

Teknisk plast

Vi återvinner bland annat ABS-, PA-, PC-, PMMA- och POM-baserat produktionsavfall, ark och fodral.

Välkommen att kontakta någon av våra anläggningar om du vill veta mer om vår hantering och återvinning av material, aktuella priser och hur du gör för att lämna in.

Våra återvinningsanläggningar

Materialåtervinning - Våra tjänster

Vi erbjuder säkra och miljövänliga återvinningslösningar för privatpersoner, företag och organisationer.