Vi vill agera på rätt sätt - vår Whistleblowing-tjänst

Vår pålitlighet och långvariga framgång bygger på etiskt hållbar verksamhet, vars grundprinciper har skrivits in i anvisningarna i Kuusakoski Recyclings uppförandekod.

Det är viktigt att vi är informerade om misstänkt eventuellt missbruk och verksamhet som inte följer företagets anvisningar i Kuusakoski Recyclings uppförandekod. På detta sätt får vi möjligheten att förhindra eller rätta till missbruk. Du behöver inte ha bevis som stöder dina misstankar, men anmälningarna ska göras i uppriktig anda.

I första hand uppmuntrar vi dig att tala om ditt bekymmer med din förman, kontaktperson eller Kuusakoskis högsta ledning. Du kan också göra en anonym anmälan genom vår whistleblowing-kanal. Kanalen upprätthålls av extern samarbetspartner, WhistleB.

Kanalen för anonyma anmälningar finns på adressen.

Vår Whistleblowing-tjänst

Du får åtkomst till kanalen med dator, surfplatta eller smarttelefon.

Mer information finns här:

”WhistleB tillhandahåller en tredje parts anmälningstjänst som säkerställer anmälarens anonymitet i kommunikationen med Kuusakoski. Tjänsten är helt separat från Kuusakoskis IT-system och nättjänster. WhistleB lagrar inte IP-adresser eller annan information med vilken man kan identifiera anmälans avsändare. Alla anmälningar är krypterade och endast utsedda personer har åtkomst till dem. WhistleB kan inte öppna anmälningar”

WhistleB