Våra tjänster

Våra tjänster

Kuusakoski Recycling är din partner inom återvinning. När du lämnar ditt avfall till oss kan du vara trygg med att vi tar hand om det på bästa sätt, på en plats nära dig. På så sätt kan materialet kan få en ny mening, bli nya produkter - istället för att hamna på tippen eller i våra skogar och sjöar. Bra för dig och bra för miljön.