De anställdas arbetsmiljö och välbefinnande

Vi tar hand om våra och våra underleverantörers anställda

Våra medarbetares välbefinnande är en hederssak för oss. Vi samarbetar med arbetsmiljöspecialister och andra partner för att främja välbefinnandet på arbetsplatsen. Vi övervakar regelbundet våra medarbetares välbefinnande och fokuserar på proaktiva åtgärder som ökar trivseln på jobbet.

Kompetenta medarbetare som förstår och uppskattar varandras expertis är nyckeln till vår framgång, och kommer att fortsätta vara det också i framtiden.
En miljö som stöder lärande i kombination med utbildning till stöd för den personliga utvecklingen är nyckelfaktorer för att uppnå detta. Vi strävar efter att hålla vår arbetsgemenskap så mångsidig som möjligt och se till att vi har ett stort antal olika typer av talanger.

Vi utvecklar säkerheten på arbetsplatsen med proaktiva åtgärder och övervakar regelbundet arbetet mot målen i vår arbetsmiljöpolicy. Vårt mål är att inte ha några olyckor alls.

Det långsiktiga arbete vi har gjort för att främja välbefinnandet och säkerheten för våra och våra underleverantörers anställda har gett resultat i form av färre olyckor och sjukskrivningar, större arbetsglädje och långa yrkesliv.

Nyckeltal för 2021:

4,5 %
Sjukfrånvaro i procent
20,5
olyckor/miljoner arbetstimmar
2419
säkerhetsobservationer och rapporter

 

4,7/5
Medarbetarnas omdöme med avseende på meningsfullt arbete