Saastuneen maaperän käsittely

Yhteisyrityksemme Suomen Erityisjäte Oy:n kautta tarjoamme saastuneen maaperän vastuullista käsittelypalvelua.​

Yritys käsittelee vaarallisia jätteitä ja pilaantuneita materiaaleja, kuten esimerkiksi raskasmetalleja tai öljyhiilivetyjä sisältäviä maa-aineksia ja betonia.​

Suomen Erityisjäte Oy:llä on yli kymmenen vuoden vahva kokemus pilaantuneiden materiaalien ja vaarallisten jätteiden vastuullisesta käsittelystä.

AMMATTIMAISTA PALVELUA

1
Tarvekartoitus

Kartoitamme tilanteen yhdessä kanssasi. Pystymme reagoimaan nopeasti kiiretilanteisiin yhteistyössä osaavien yhteistyökumppaniemme kanssa. ​

Tarvekartoituksessa käymme läpi mm. seuraavat asiat:​

  • saastuneen maaperän laatu ja määrä​
  • onko saastuneiden maiden analyysidokumentti tehty ​
  • ennen laajempaa kunnostustyön aloittamista tulee hakea vastaavalta viranomaiselta lupa ja ohjeet kunnostustyölle.

HYVÄ TIETÄÄ:

Nopeaa palvelua pieniinkin öljyvahinkoihin.

2
Materiaalin keräys ja kuljetus

Toimitamme materiaalille soveltuvat keräysastiat sekä tarvittaessa suojapussit astioille. Opastamme materiaalin lastauksessa. ​

Kuljetuksesta tulee tehdä siirtoasiakirja.​

HYVÄ TIETÄÄ:

Suomalaista huippuosaamista haasteellisten jätteiden käsittelyyn.​

3
Materiaalin käsittely ja hyödyntäminen​

Jätteet käsitellään erilaisilla menetelmillä, kuten kompostoimalla, kiinteyttämällä ja seulomalla, mikä vähentää loppusijoitettavan jätteen määrää tai vaarallisuutta. ​

Käsitellyt jätemateriaalit pyritään hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti käsittelyalueiden rakenteissa. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet, kuten asbesti ja kreosootti, loppusijoitetaan kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja ympäristölle turvallisesti.

HYVÄ TIETÄÄ:

Sähköiset siirtoasiakirjat muuttuvat pakollisiksi asteittain. Tunnemme lainsäädännön, ja kumppaninasi pidämme huolen, että täytät vaatimukset.​​