Tuotannon ja kunnossapidon metalliromun kierrätys

Metallien käsittely on Kuusakosken ydinosaamista. Kierrätämme kaiken teollisesta tuotannosta syntyvän metallijätteen.​

Ruostumattoman ja haponkestävän teräksen kierrätys

Kierrätämme ruostumatonta (RST) ja haponkestävää terästä (HPK). Yleisimmät laadut ovat ruostumaton pala- ja lasturomu (Cr-Ni) sekä haponkestävä pala- ja lasturomu (Cr-Ni-Mo).​

Ruostumattoman ja haponkestävä teräksen tehokas kierrätys vaatii kierrättäjältä ammattitaitoa. Pelkkä silmämääräinen tunnistus ei riitä. Laatujen tunnistamiseen tarvitaan erikoisanalysaattoria, jonka avulla metallierät saadaan tarkemmin lajiteltua.

HOIDAMME KIERRÄTYKSEN

1
Materiaalien keräys lavoille​

Logistiikkapalvelumme hoitaa puolestasi materiaalien keräyksen ja kuljetuksen tarpeeseen sopivilla keräysastioilla. Ammattitoinen konsultoiva myyntitapamme mahdollistaa asiakaskohtaisen ratkaisun.

HYVÄ TIETÄÄ:

Käytämme erikoisanalysaattoria, jonka avulla metallierät saadaan tarkemmin lajiteltua.

2
Materiaalien nouto

Asiakkaanamme voit hyödyntää monipuolisia keräysastioiden noutotilausvaihtoehtojamme.  

Noutotilauksen teko​

HYVÄ TIETÄÄ:

Toimintavarmuus on meille tärkeää. Pidämme sovituista noutoajoista kiinni.

3
Materiaalien käsittely ja kierrätys raaka-aineeksi​

Prosessoimme materiaalit loppuasiakkaidemme vaatimusten mukaisesti. Toimitamme uusioraaka-aineet asiakkaillemme, joista suurimpia ovat terästehtaat ja valimot Suomessa, Euroopassa ja Aasiassa.

HYVÄ TIETÄÄ:

Materiaalien koostumukset määrittelemme täsmällisesti asiakkaidemme tuotantotarpeiden perusteella.

Raudan kierrätys

Rautametallit ja niiden kierrättäminen vaatii sopivaa käsittelyä, jotta kierrätysromu saadaan oikeaan laatuluokkaan tai palakokoon. Kuusakosken monipuolinen osaaminen ja prosessointilaitteet takaavat rautamateriaaleille ympäristötehokkaan kierrätysputken.

HOIDAMME KIERRÄTYKSEN

1
Materiaalien keräys lavoille​

Logistiikkapalvelumme hoitaa puolestasi materiaalien keräyksen ja kuljetuksen tarpeeseen sopivilla keräysvälineillä. Monipuoliset ja turvalliset keräysvälineemme takaavat asiakkaan tiloihin ja ulkoalueille parhaan mahdollisen kokonaisuuden. ​

HYVÄ TIETÄÄ:

Sopiva lavakoko säästää niin kustannuksia kuin hiilidioksidipäästöjä, kun lavaa ei tarvitse kuljettaa vajaana.

2
Materiaalien nouto

Asiakkaanamme voit hyödyntää monipuolisia keräysastioiden noutotilausvaihtoehtojamme.

Noutotilauksen teko

HYVÄ TIETÄÄ:

Toimintavarmuus on meille tärkeää. Pidämme sovituista noutoajoista kiinni.

3
Materiaalien käsittely ja kierrätys raaka-aineeksi

Käsittelemme materiaalit vaatimusten mukaisesti,  ja toimitamme uusioraaka-aineet loppuasiakkaille. Suurimpia asiakkaitamme ovat terästehtaat Suomessa ja Pohjoismaissa.

HYVÄ TIETÄÄ:

Materiaalien koostumukset määrittelemme täsmällisesti asiakkaidemme tuotantotarpeiden perusteella.

Akkujen kierrätys

Tarjoamme turvallista ja vastuullista kierrätysratkaisua lyijyakuille.​

Kierrätämme lyijyakut eli käynnistys- ja teollisuusakut kuten henkilöautojen ja moottoripyörien akut, varavoima-akut ja trukkien akut. Toimimme yhteistyössä tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb Oy:n kanssa.​

Huolehdimme akkujen keräyksen, kuljetuksen, varastoinnin ja toimittamisen asianmukaiseen käsittelylaitokseen puolestasi.

HOIDAMME KIERRÄTYKSEN

1
Akkujen keräys ja pakkaus 

Toimitamme sinulle nestetiiviit ja happoa kestävät akkulaatikot sekä tarkat ohjeet siitä, miten akut tulee pakata turvallisesti. Huolehdimme, että akkulaatikot ovat ehjiä ja merkinnät kunnossa.

HYVÄ TIETÄÄ:

Akuista pystytään hyötykäyttämään lähes 100 prosenttia.

2
Materiaalien nouto

Käytämme kuljetuksissa vain kokeneita ja luotettavia kuljetuskumppaneita, jotka on merkitty jätehuoltorekisteriin ja merkintä kattaa myös akkujen kuljetuksen. Akkujen kuljetus on luvanvaraista toimintaa. Tilaajalla on vastuu tarkistaa, että lupa löytyy.​

Noutotilauksen teko

Meillä on kuljetusjärjestelmään integroitu siirtoasiakirjojen laadinta- sekä säilytyspalvelu, joka palvelee asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä. Asiakirjat tallentuvat sähköiseen asiointipalveluun. Jokaisella sidosryhmällä on pääsy niihin siirtoasiakirjoihin, joissa se on ollut lähettäjän, kuljettajan tai vastaanottajan roolissa.

HYVÄ TIETÄÄ:

Asianmukaisesti kerätty, kuljetettu ja kierrätetty akku ei aiheuta ympäristölle tai ihmisille vaaraa.

3
Materiaalien käsittely ja kierrätys raaka-aineeksi​

Esikäsittelemme akut minimoidaksemme onnettomuusriskin ja toimitamme ne nestevapaina yhteistyökumppaneillemme edelleen käsiteltäväksi Suomessa ja ulkomailla. Meillä on asianmukaiset ympäristöluvat ja jätesiirtoluvat akkujen keräyksen, kierrätyksen ja käytettyjen lyijyakkujen viennin hoitamiseksi.

HYVÄ TIETÄÄ:

Sähköiset siirtoasiakirjat muuttuvat pakollisiksi asteittain. Tunnemme lainsäädännön, ja kumppaninasi pidämme huolen, että täytät vaatimukset.

Kaapelien kierrätys

Kierrätämme kaapeleita kuten kupari- ja alumiinikaapeleita.​

Kaapelien kierrättäminen vaatii asiantuntevaa käsittelyä, jotta metallit ja muovi saadaan eroteltua mahdollisimman tarkasti toisistaan.​

Kuusakosken monipuolinen osaaminen ja prosessointilaitteet takaavat kaapeleille tehokkaan ja ympäristöystävällisen kierrätysputken.

Lue lisää 

HOIDAMME KIERRÄTYKSEN

1
Materiaalien keräys lavoille​

Logistiikkapalvelumme hoitaa puolestasi materiaalien keräyksen ja kuljetuksen tarpeeseen sopivilla keräysastioilla. Ammattitoinen konsultoiva myyntitapamme mahdollistaa asiakaskohtaisen ratkaisun.

HYVÄ TIETÄÄ:

Sopiva lavakoko säästää niin kustannuksia kuin hiilidioksidipäästöjä, kun lavaa ei tarvitse kuljettaa vajaana.

2
Materiaalien nouto

Asiakkaanamme voit hyödyntää monipuolisia keräysastioiden noutotilausvaihtoehtojamme.

Noutotilauksen teko

HYVÄ TIETÄÄ:

Toimintavarmuus on meille tärkeää. Pidämme sovituista noutoajoista kiinni.

3
Materiaalien käsittely ja kierrätys raaka-aineeksi​

Prosessissamme kaapelit murskataan mahdollisimman pieniksi partikkeleiksi. Alumiini, kupari ja muovi lajitellaan erillisiksi ja myydään uusioraaka-aineiksi globaalille asiakaskunnallemme. ​

​Voimme myös käyttää kuparia ja alumiinia Heinolan alumiinisulattomme omassa tuotannossa.

HYVÄ TIETÄÄ:

Kierrätysprosessimme takaa entistä puhtaampia uusioraaka-aineita.

Jätepitoisen metallin kierrätys​

Jätepitoinen metalli voi pitää sisällään mm. energia- ja rakennusjätettä, puuta, kumia ja muovia. Jätepitoisen metallin tehokas kierrätys vaatii kierrättäjältä ammattitaitoa ja oikeaa käsittelyä, jotta materiaalista saadaan eroteltua hyödynnettävät metallit ja jäte.​

Kuusakosken monipuolinen osaaminen ja prosessointilaitteet takaavat jätemetallille ympäristötehokkaan kierrätysputken.

HOIDAMME KIERRÄTYKSEN

1
Materiaalien keräys lavoille​

Logistiikkapalvelumme hoitaa puolestasi materiaalien keräyksen ja kuljetuksen tarpeeseen sopivilla keräysastioilla. Ammattitoinen konsultoiva myyntitapamme mahdollistaa asiakaskohtaisen ratkaisun.

HYVÄ TIETÄÄ:

Sopiva lavakoko säästää niin kustannuksia kuin hiilidioksidipäästöjä, kun lavaa ei tarvitse kuljettaa vajaana.

2
Materiaalien nouto

Asiakkaanamme voit hyödyntää monipuolisia keräysastioiden noutotilausvaihtoehtojamme. 

Noutotilauksen teko

HYVÄ TIETÄÄ:

Toimintavarmuus on meille tärkeää. Pidämme sovituista noutoajoista kiinni.

3
Materiaalien käsittely ja kierrätys raaka-aineeksi​

Käsittelemme materiaalin Heinolassa sijaitsevalla rejektilaitoksellamme. Erilaisten erottelutekniikoiden avulla laitoksella käsiteltävistä materiaaleista saadaan tarkasti talteen metallit. Erotetut metallit hyödynnämme omassa tuotantoprosessissamme. Jäljelle jäävästä materiaalista valmistamme tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltua polttolaitosraaka-ainetta, jota toimitetaan voimalaitoksille. Kaatopaikkakelpoiset hienoaineet toimitamme omalle Rajavuoren loppusijoitusalueellemme.

HYVÄ TIETÄÄ:

Uuden rejektilaitoksemme johdosta kokonaisjätteen määrä vähenee ja metallit saadaan paremmin talteen.

Luotettava materiaalianalyysi ja hyvitys

Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että hinnoittelumme on reilua ja läpinäkyvää. Kaikki kuormat punnitaan kaupalliseen toimintaan tarkoitetuilla vaaoilla, joissa on virallinen tyyppihyväksyntä kansainväliseltä lakisääteisen mittaamisen järjestöltä ja voimassaoleva varmennus. ​

Punnitustiedot siirretään reaaliaikaisesti vaakajärjestelmän kautta Kuusakosken muihin järjestelmiin.

1
Vastaanotto ja luokittelu ​

Vastaanottomme ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö on avainroolissa materiaalin luokittelussa. Otamme materiaalin vastaan, tarkistamme laadun ja luokittelemme sen.

HYVÄ TIETÄÄ:

Palvelemme 20 toimipisteessä ympäri Suomen.

2
Hinnoittelu

Vastaanoton tekemän analyysin perusteella materiaalista joko hyvitetään tai veloitetaan.

HYVÄ TIETÄÄ:

Hinnoittelumme perustuu maailman markkinahintoihin - LME (London Metal Exchange) ja Metal Bulletin.

3
Raportointi

Tuotamme kaikista toimitetuista materiaalieristä raportin, josta näet mm. määrät, laadut ja hinnat.

HYVÄ TIETÄÄ:

Löydät raportit kätevästi sähköisestä asiointi-palvelustamme.​