VASTUULLISTA KIERRÄTYSTÄ
VASTUULLISTA KIERRÄTYSTÄ

Me Kuusakoskella olemme työskennelleet yli 100 vuotta puhtaamman huomisen eteen. Missiomme mukaisesti palautamme jätemateriaalien arvon keräämällä ja jalostamalla niistä uusia, arvokkaita raaka-aineita. Haluamme kantaa kortemme kekoon ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muiden kestävän kehityksen kysymysten ratkaisussa. Olemme osa ratkaisua ja autamme myös asiakkaitamme kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme 2023

560 000
Kuusakosken toiminnan ansiosta vältettiin päästöjä 1,39 miljoonaa tonnia CO2e vuonna 2023. Tämä vastaa noin 560 000 henkilöauton vuosipäästöjä.

Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2035* mennessä, ja tehdä koko
arvoketjusta hiilineutraali vuoteen 2045* mennessä.

* Scope 1 ja 2
** Scope 1, 2 ja 3

Scope 1 = toiminnan suorat päästöt
Scope 2 = toiminnan epäsuorat päästöt ostetusta energiasta
Scope 3 = toiminnan muut merkittävät epäsuorat päästöt

VASTUULLISUUDEN SITOUMUKSET JA TUNNUSTUKSET

Kuusakoski on kestävän kehityksen edelläkävijä. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä Global Compact -aloitteeseen.

Tunnustuksena sitoutumuksestamme olemme saavuttaneet erinomaiset pisteet EcoVadis-arvioinnissa, joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu vastuullisuuden mittari.

Lue lisää sitoumuksistamme ja tunnustuksista

Vuosittaiset vastuullisuustavoitteemme

Osana vastuullisuusohjelmaamme ja tavoitteiden asetantaa olemme määritelleet numeeriset tavoitteet jokaiselle vastuullisuusteemalle. Seuraamme näitä konsernin laajuisia tavoitteita vuosittain vastuullisuusraportissamme.

Vastuullisuusohjelmamme

Tutustu vuosikertomukseemme 2023

Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020

Strategiamme ja arvomme

Strategiamme perustuu neljään painopisteeseen, jotka ovat tulevaisuuden rakentaminen, asiakaslähtöisyydellä kasvua, vastuullisuudesta kilpailukykyä ja menestymme yhdessä.

Toimimme arvojemme mukaisesti vastuullisesti, luotettavasti, jatkuvasti kehittäen ja yhteistyössä. Luotettavuutemme ja pitkäaikainen menestyksemme rakentuvat eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu Tapamme toimia -ohjeistukseemme.

Lue lisää toimintaperiaatteistamme ja etiikasta

Investoimme vihreään tulevaisuuteen

Vuonna 2022 käynnistimme merkittävän vihreän siirtymän investointiohjelman. Investointiohjelma luo meille edellytykset kasvaa ja varmistaa kilpailukykymme tulevina vuosina kierrätysraaka-aineiden kysynnän kasvaessa koko ajan.

Asiakkaillemme tämä tarkoittaa puhtaampia raaka-aineita ja entistä kestävämpää arvoketjua.

Lue lisää investointiohjelmasta

Vastuullisuuden vuosi 2023

Elinkaariasiantuntija Sara Tikka vetää yhteen, mitä Kuusakosken vuodesta on hyvä ymmärtää päästölaskennan näkökulmasta.