22.6.2015

Vad finns i en smartphone? På workshop i Almedalen får du veta mer.

Vad gör vi egentligen med smartphonen när vi slutar att använda den? Hur mycket kan vi återvinna och vad kan repareras när den går sönder?

Välkommen till ett interaktivt seminarium i Almedalen. Tillsammans med Samsung, Svanen och El-kretsen håller Kuusakoski en workshop där vi tillsammans med besökare monterar isär smartphones för att ta reda på hur de ser ut, vad som egentligen finns inuti dem och vad som bör återvinnas. Mobiltelefoner innehåller metaller, därför är det viktigt att telefoner med tillbehör inte samlas på hög i hemmen, utan lämnas till en återvinningsstation för att kunna återvinnas på korrekt sätt.

Tid och plats
Onsdag 1 juli, mellan 13.00 - 14.00
Joda Bar och kök, Skeppsbron 24
Karta och mer info här >>

Medverkande
Ove Jansson, Miljömärkare, Svanen. Martin Seeger, Chef Teknik & Produktion, El-Kretsen. Mats Simonsson, Key Account Manager, Kuusakoski. Annachiara Torciano, Sustainability manager, Samsung Nordic.