27.1.2015

Energiministern besöker Kuusakoski

Energiminister Ibrahim Baylan besökte Kuusakoski under Skellefteåbesöket den 21 januari.

Energiministern var inbjuden av Skellefteå Kraft som ville ge sina synpunkter inför den blocköverskridande energiöverenskommelsen som fått namnet Energikommissionen.

På Kuusakoski visades energiministern runt och fick kunskap om hur plaster och annat brännbart material, som för några år sedan skickades till deponi, idag kan omvandlas till energi och bränsle.

Energiåtervinning och energieffektivisering är en stor del av vår verksamhet dels på grund av att hålla nere kostnader men även på grund av vår kunskap att upparbeta energifraktioner.

Vi har ett nära samarbete med landets energiproducenter där vi årligen upparbetar och levererar förbränningsmaterial motsvarande 100 000 mwh.

Energiministern och hans sällskap ställde många frågor till våra representanter och visade ett stort intresse för hur vår verksamhet drivs.

Ibrahim Baylan anländer till Kuusakoski

 

Exempel på olika materialprover visas upp på besöket

Besökare från energimyndigheten var Ibrahim Baylan, Sara Darabi och Gunilla Hjalmarsson. Skellefteå Kraft representarades av styrelseordförande Alf Marklund samt koncernchef Hans Kreisel. Från Skellefteå kommun deltog kommunalråd Lorents Burman.