6.8.2015

Kuusakoski omorganiserar i södra Sverige

Kuusakoski Sverige rationaliserar och har för avsikt att lägga ner elektronikdemonteringen i Vetlanda.

Elektronikskrotet som nu går till Vetlanda ska succesivt styras om till KS Recycling i Malmö där Kuusakoski investerar och bygger ett nytt centra för återvinning av elektronik för att serva södra Sverige. Skrothanteringen kommer bli kvar i Vetlanda.

Fackliga förhandlingar påbörjades i dag och berörda medarbetare i Vetlanda kommer erbjudas arbete i Malmö.

KS Recycling är dotterbolag till Kuusakoski och Sysav.

För mer information kontakta Rickard Heed, regionchef södra Sverige, 0155-301 52.

Pressmeddelande för nedladdning här