24.3.2022

Kuusakoski donerar 150 000 euro för humanitära insatser i Ukraina

Kuusakoski Group fördömer Rysslands krig mot Ukraina. Vi är chockade och djupt oroade över den allvarliga humanitära kris som de ukrainska civila står inför, och hela Kuusakoski-gemenskapen har en stark vilja att hjälpa.

Därför har en extra bolagsstämma, som hölls den 14 mars, beslutat att donera totalt 150 000 euro till Unicef ​​och Finlands Röda Kors. Donationerna kommer att kanaliseras via koncernbolagen Kuusakoski Recycling och Alteams.

Ukraine.jpg