4.4.2023

Kuusakoski investerar i första kolfria återvinningsanläggningen för stål

Återvinningspionjären Kuusakoski Recycling planerar att investera 25 miljoner euro i att bygga en stålåtervinningsanläggning som kommer att vara 100 % kolfri. Anläggningen kommer att ligga i Veitsiluoto, en välkänd industrianläggning i Norra Bottenviken, Finland.

Kuusakoski, en föregångare inom grön omställning, kommer att bygga den första stålåtervinningsanläggningen på marknaden som kommer att vara helt kolfri och byggd på den senaste tekniken. Investeringen görs för att möta den växande efterfrågan på återvunna metaller i Finland och Sverige, och kommer att öka Kuusakoskis årliga återvinningskapacitet med 150 000 ton, eller 25%.

"Vår nya anläggning kommer att göra det möjligt för våra kunder att ytterligare minska sin klimatpåverkan genom hela värdekedjan."

"I Veitsiluoto är vi nära våra största slutkunder och kan erbjuda överlägsna, smarta leveransmodeller och konkurrenskraftiga leveranstider", säger Mikko Kuusilehto, VD och koncernchef.

"Vi ser att stålindustrin börjar gå mot kolfri produktion. Vår nya anläggning kommer att föra med sig kolfri process, vilket gör det möjligt för våra kunder att ytterligare minska sin klimatpåverkan genom hela värdekedjan.”

INVESTERING SOM STÖDJER KOLNEUTRALA MÅL INOM STÅLINDUSTRIN

Med investeringen får Kuusakoskis kunder, som Outokumpu, den globala ledaren inom hållbart rostfritt stål, möjlighet att använda ännu mer exakta koldioxidavtrycksberäkningar och renare återvunnet stål i sin produktion, vilket ytterligare kan minska koldioxidavtrycket för stålprodukter.

"Outokumpu har förbundit sig till ambitiösa klimatmål och vi använder redan i huvudsak återvunnet stål i vår produktion. Kuusakoskis nya stålåtervinningsanläggning byggs på ett logistiskt idealiskt läge för vårt stålverk i Torneå. Utöver kolfri verksamhet och anläggningens närhet, är kvaliteten på materialen och spårbarheten genom hela leveranskedjan nyckeln för oss som en ansvarsfull operatör”, säger Juha Erkkilä, Vice President, Group Sustainability, Outokumpu.

Veitsiluoto aerial image with Kuusakoski location.jpg

Den nya anläggningen kommer att byggas i Veitsiluoto, Kemi. Hamnförbindelsen länkar effektivt sjöfrakt till järnvägs- och vägtransporter.

UNIKT PROJEKT KLART 2025

Den nya anläggningen kommer att producera betydligt högre nivåer av renhet i sina återvunna råvaror och den kommer att ha förbättrad separationsförmåga. Detta är möjligt tack vare ny teknik som används vid förbehandling och analys av materialet. Den unika förbehandlingstekniken har utvecklats tillsammans med ledande experter och det finns ingen liknande uppsättning någon annanstans.

Det totala värdet av investeringen är 25 miljoner euro, varav 2,8 miljoner euro kommer att finansieras av Business Finland från RRF-finansiering (Recovery and Resilience Facility). Bygget av anläggningen är planerad att börja nästa år. Den nya anläggningen är planerad att vara i drift 2025 och när den väl är i drift kommer den att sysselsätta cirka 20 personer.

Investeringen beräknas resultera i över 150 000 ton undvikna CO2-utsläpp årligen

Den kolfria stålåtervinningsanläggningen är en del av Kuusakoskis fleråriga gröna investeringsprogram. Kuusakoski har satt upp ett mål om koldioxidfri verksamhet till 2035. Veitsiluoto återvinningsanläggning är ett av flera steg i företagets koldioxidfärdplan. Investeringen beräknas resultera i över 150 000 ton undvikade CO2-utsläpp årligen genom hela leveranskedjan.

Läs mer om investeringsprogrammet (engelska): https://news.cision.com/kuusakoski-recycling/r/green-investment-program-planned-at-kuusakoski,c3640600

MER INFORMATION

Chief Sustainability Officer Tuomas Haikka, tel. +358 40 7494 218, tuomas.haikka@kuusakoski.com.

Bilder* hittar du på: https://kuusakoski.frontify.com/share/F6A8xH5LsaY1GzwdAB3V
*Fria att använda i journalistiskt syfte. Ange gärna källan, Kuusakoski Recycling, vid användning.

hållbarhet kolfritt stålåtervinning