28.5.2020

Suomen Erityisjäte käsittelee Salon ekovoimalaitoksen tuhkat ja kuonan

Suomen Erityisjäte Oy on voittanut Lounavoima Oy:n kilpailutuksen Korvenmäen ekovoimalaitoksen tuhkien ja kuonan käsittelystä. Kattilatuhka ja APC-jäte käsitellään Porissa ja arinakuona Forssassa. Urakkasopimus allekirjoitettiin toukokuun puolivälissä.

Salon ekovoimalaitoksen tuhkat ja arinakuonan käsittelee laitoksen käynnistyksestä alkaen forssalainen Suomen Erityisjäte Oy. Urakkakausi alkaa 1.11.2020, jolloin urakoitsijalla on oltava valmius ekovoimalaitoksella syntyvien tuhkien ja kuonan käsittelyyn.

Kuusakoski Oy:n (49 %) ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (51 %) yhdessä omistama Suomen Erityisjäte Oy on vuonna 2004 perustettu jätteenpolton pohjakuonien, pilaantuneiden materiaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyn ja turvallisen loppusijoituksen sekä raaka-aineiden hyödyntämisen asiantuntija.

Lue lisää

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhteiden johtaja Risto Pohjanpalo, puh. 020 781 730