9.12.2021

Mitä sähköisistä siirtoasiakirjoista kannattaa tietää juuri nyt?

Jätelain uusi 121 a § velvoittaa siirtoasiakirjojen laatimista sähköisenä 1.1.2022 alkaen. Kuusakosken asiakkaille sähköiset siirtoasiakirjat ovat olleet arkipäivää jo kesäkuusta 2019 lähtien, jolloin integroimme kuljetusjärjestelmäämme siirtoasiakirjojen laadinta- ja säilytyspalvelun. Asiakirjat tallentuvat eService-palveluun.

Siirtoasiakirja on virallinen asiakirja, jolla jätteen haltijan vastuut siirretään ketjussa seuraavalle toimijalle. Viranomaisille ja jätteen omistajalle siirtoasiakirja on tärkeä dokumentti, koska siinä on kaikki tieto jätteen liikkeistä syntypaikalta vastaanottopaikkaan saakka.

MIKÄ MUUTTUU 1.1.2022?

Jätelain ja jäteasetuksen mukaan siirtoasiakirja on laadittava siirrettäessä ja luovutettaessa muun muassa vaarallisia jätteitä, pilaantuneita maita, rakennus- ja purkujätteitä. Ensi vuoden alusta siirtoasiakirjojen tulee olla sähköisessä muodossa.

Me Kuusakoskella olemme yhdistäneet sähköisen siirtoasiakirjaprosessin osaksi normaalia kuljetustapahtumaa. Kun kuljetamme jätteesi, hoidamme myös sähköisen siirtoasiakirjan laadinnan ja tallennuksen puolestasi.

”Asiakirjat tallentuvat eService-palveluun”

TULEVA SIIRTOASIAKIRJAREKISTERI

Ympäristöministeriö vetää hanketta (YM026:00/2020), jonka taustalla on EU:n muuttunut jätedirektiivi ja ns. POP-jäteasetus, jotka edellyttävät nykyistä tarkempaa seurantaa vaarallisesta jätteestä ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävistä ns. POP-jätteistä.

Hankkeen kuvauksessa kerrotaan, että esimerkiksi jätehuollon seurantaan, jätteiden tilastointiin, eri toimintojen valvontaan ja EU:n kiristyvään jäteraportointiin tarvitaan nykyistä kattavampaa ja tarkempaa tietoa, johon siirtoasiakirjatietojen rekisteröiminen osaltaan vastaa.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ns. siirtoasiakirjarekisteri Suomen sisäisissä eräiden jätteiden jätekuljetuksissa käytettävien siirtoasiakirjojen tietojen rekisteröintiä varten.

”Rekisteröinnin on tarkoitus alkaa 1.9.2022. Rajapinta tietojen toimittamiseksi rekisteriin on testattavissa, ja olemme aktiivisesti kehittäneet omaa järjestelmäämme mahdollistaaksemme saumattoman integroinnin ensi syksynä”, kertoo palvelupäällikkö Ari Turunen.

Lue lisää kuljetuspalveluistamme