21.5.2021

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin jälleen apurahoja

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö myönsi tänä keväänä apurahoja 23 hankkeelle yhteensä 66 000 euroa. 

Jaettu summa on samaa suuruusluokkaa kuin vuosina 2018–2020. Tutkimushankkeiden ohella tukikohteina korostuivat kirjat, lehdet ja muut viestinnälliset hankkeet.

Säätiön alaisuuteen kuuluvasta Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 21 500 euroa kuudelle hankkeelle.

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu Suomen Luonnonsuojelun Säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä ja tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Säätiö jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Katso apurahan saaneet