1.9.2022

Siirtoasiakirjarekisteri voimaan tänään 1.9.2022

Jätehuollon seurantaan, jätteiden tilastointiin, eri toimintojen valvontaan ja EU:n kiristyvään jäteraportointiin vastaava sähköisten siirtoasiakirjojen viranomaisrekisteri on otettu käyttöön tänään 1.9.2022. Kuusakoski on ollut mukana rajapinnan testaamisessa, ja kaikki ajojärjestelmäämme kirjatut jätekuljetukset raportoidaan rekisteriin automaattisesti.

”Olemme yhdistäneet sähköisen siirtoasiakirjaprosessin osaksi normaalia kuljetustapahtumaa. Kun kuljetamme jätteitä, hoidamme myös sähköisen siirtoasiakirjan laadinnan ja tallennuksen asiakkaamme puolesta”, kertoo palvelupäällikkö Ari Turunen.

Sähköiset siirtoasiakirjat ovat olleet Kuusakoskella arkipäivää jo kesästä 2019 lähtien, ja jätelaki on velvoittanut niiden laadintaan tämän vuoden alusta.

”Nyt tiiviin testausjakson jälkeen rajapinta viranomaisen järjestelmään on avattu, ja kaikki omaan ajojärjestelmäämme kirjautuneet jätekuljetuksien sähköiset siirtoasiakirjat siirtyvät rekisteriin automaattisesti.”

On hyvä punnita tarkkaan, minkälaiselle toimijalle jätteensä luovuttaa

Siirtoasiakirja on virallinen asiakirja, jolla jätteen haltijan vastuut siirretään ketjussa seuraavalle toimijalle. Viranomaisille ja jätteen omistajalle siirtoasiakirja on tärkeä dokumentti, koska siinä on kaikki tieto jätteen liikkeistä syntypaikalta vastaanottopaikkaan saakka.

Jätelain ja jäteasetuksen mukaan siirtoasiakirja on laadittava siirrettäessä ja luovutettaessa muun muassa vaarallisia jätteitä, pilaantuneita maita, rakennusjätettä ja purkujätteitä.

VASTUU JÄTTEESTÄ PÄÄTTYY VASTA KUN SE ON LUOVUTETTU TOIMIJALLE, JOLLA ON VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA KÄSITELLÄ KYSEISTÄ JÄTETTÄ 

Nyt käyttöönotettu siirtoasiakirjarekisteri on ympäristöministeriön hanke (YM026:00/2020), jonka taustalla on EU:n muuttunut jätedirektiivi ja ns. POP-jäteasetus, jotka edellyttävät nykyistä tarkempaa seurantaa vaarallisesta jätteestä ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävistä ns. POP-jätteistä.

Siirtoasiakirja voidaan tehdä jätteen haltijan puolesta, mutta vastuu jätteestä säilyy, kunnes se on luovutettu taholle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa, ja kyseiset jätteet löytyvät luvasta.

“On syytä huomioida, että vastuu jätteestä ei pääty, jos se on luovutettu taholle, jolla ei ole lupaa käsitellä kyseistä jätettä. Sen vuoksi on hyvä punnita tarkkaan, minkälaiselle toimijalle jätteensä luovuttaa. Kuusakosken edustajana tällaisessa tilanteessa on helppo auttaa asiakasta: meillä on luvat kunnossa, ja käsittelemme jätteet aina vastuullisesti”, muistuttaa Turunen.