5.7.2022

Tiede on taidelaji kierrätysosaamisen taustalla

Yksi Kuusakosken merkittäviä kilpailuetuja on oma tutkimus- ja kehitystyö, jolla varmistamme laadukkaat kierrätysraaka-aineet ja materiaalien tehokkaan talteenoton. Oleellinen osa R&D-organisaatiotamme on vuonna 2014 Ekopark Lahden yhteyteen perustettu tutkimuskeskus.

Otamme yli 900 kierrätysmateriaalinäytettä vuodessa. Näistä näytteistä tehdään joka vuosi tuhansia analyyseja tutkimuskeskuksemme laboratoriossa. Tutkittavat näytteet ovat enimmäkseen Kuusakosken omista toiminnoista, mutta palveluja voidaan tarjota mm. yhteistyökumppaneille. Analytiikan lisäksi tutkimuskeskuksen henkilökunta tekee näytteenottoa ja siihen liittyvää neuvontaa.

POMMIKALORIMETRI KOVASSA KÄYTÖSSÄ

Yksittäisiä analyysejä tehdään vuosittain tuhansia, mutta laboratoriossa keskitytään pääasiassa metalli- ja polttoaineanalytiikkaan. Eniten käytetty tutkimusmenetelmä on ICP-OES, jota käytetään metallimäärityksiin. Lisäksi polttoaineanalytiikkaan liittyvät menetelmät ovat tärkeä osa päivittäistä analyysitoimintaa. Yksi tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä on lämpöarvonmääritys kierrätyspolttoaineesta. Tähän käytetään semiautomaattista LECO AC600 -pommikalorimetria, jolla voidaan mitata mm. kiinteiden kierrätyspolttoaineiden kalorimetrista lämpöarvoa. Arvo kuvaa polttoaineesta vapautuvan lämpöenergian määrää täydellisen palamisen yhteydessä. Määrityksessä pommiastiassa poltetaan noin yhden gramman näytepelletti paineistetussa hapessa ja seurataan pommiastiaan lisätyn veden lämpötilamuutosta polton aikana. Yhden näytteen mittaamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia.

UUSIN TEKNIIKKA TÄYDENTÄÄ VUOSIEN OSAAMISEN

Näytteenvalmistuksessa on käytössä erilaisia prosessointi- ja käsittelymenetelmiä, kuten murskaus, jakaminen, seulonta, sulatus ja jauhaminen, joilla valmistellaan tutkittavia materiaaleja laboratoriossa tehtävää analytiikkaa varten. Tutkimuslaitteita on käytössä toistakymmentä, ja yksi vuoden 2021 kohokohtia oli uuden Leco CHN828 -alkuaineanalysaattorin käyttöönotto. Sen avulla voidaan tutkia kierrätyspolttoaineiden sisältämien hiilen, vedyn ja typen kokonaispitoisuuksia. Laitteen täysin automatisoidun analyysiprosessin ansiosta yhden näytteen analysointi kestää vain 3–5 minuuttia.

Asiakkaat voivat luottaa saavansa Kuusakosken tutkimuskeskukselta laadukasta palvelua ja puolueettomia, luotettavia tutkimustuloksia

POLTTOAINEANALYTIIKALLE AKKREDITOINTI

Keväällä 2021 saatiin päätökseen parivuotinen prosessi, jonka tuloksensa Kuusakosken tutkimuskeskuksen laboratoriolle haettu polttoaineanalytiikan akkreditointi varmistui. Akkreditointipäätös saatiin 9.3.2021 ja sen myötä Kuusakosken tutkimuskeskus on FINASin (Finnish Accreditation Service) akkreditoima testauslaboratorio T353 ja se täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimukset polttoainetestauksen osalta. Akkreditoinnin myötä asiakkaat, viranomaiset sekä muut alan toimijat voivat luottaa saavansa Kuusakosken tutkimuskeskukselta laadukasta palvelua ja puolueettomia, luotettavia tutkimustuloksia. Akkreditointi on voimassa neljä vuotta kerrallaan ja FINAS tekee laboratorioon vuosittain arviointikäynnin, jossa käydään läpi tekninen toiminta ja johtamisjärjestelmä.

Lisätietoja: katso video tutkimuskeskuksestamme.

20220705ICP-0ES.jpg

ICP-OES on labran työhevonen. Päivittäisessä käytössä oleva analysaattori määrittää metallipitoisuuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi jalometallimateriaalien hinnoittelussa.