5.5.2023

Kuusakoski Groupin vuoden 2022 vuosikertomus julkaistu

Kuusakoski Group Oy:n vuosikertomus sisältää kierrätys- ja valimoliiketoimintojen vuosikatsaukset, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi vuosikertomus sisältää teemaosion ja laajan vastuullisuusraportin.

Vastuullisuusraportti on toteutettu Global Reporting Initiative (GRI) -aloitteen mukaisesti ja ulkopuolinen taho (Ernst & Young Oy) on varmentanut valitut vastuullisuustiedot. Raportti kattaa kierrätysliiketoiminnan toiminnan globaalisti. Raportissa julkaistaan Kuusakoski Oy:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteet.

Vuosikertomus on julkaistu kokonaisuudessaan suomeksi ja englanniksi, ja se on saatavana selailtavana e-lehtenä sekä pdf-tiedostona.

Vuosikertomus on luettavissa myös Kuusakoski Oy:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.kuusakoski.com/fi/finland/ ja https://www.kuusakoski.com/en/global/

Linkit e-lehtiin:
Kuusakoski Group Oy:n vuosikertomus 2022 suomeksi
Kuusakoski Group Oy:n vuosikertomus 2022 englanniksi

Lisätietoja
Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Tuomas Haikka puh. 040 7494 218, tuomas.haikka@kuusakoski.com.