24.5.2023

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin apurahoja

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin perinteiseen tapaan apurahoja. Tänä vuonna avustusta myönnettiin 32 hankkeelle yhteensä 81 300 euroa. Avustuksen saaneiden joukossa on yksi puolivuotinen työskentelyapuraha sekä 16 muuta apurahaa. Näistä kahdeksan oli emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapurahoja, jotka kaikki liittyivät metsien tai soiden suojelun edistämiseen. 

Vuonna 2000 perustetusta Rafael Kuusakosken muistorahastosta ohjataan tukea erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin.

Tänä vuonna apurahan saivat: 

Kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Sabrina Nykänen, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) palautumiskyky ja rooli virtavesiekosysteemissä”, 13 200 euroa

Muut apurahat:

Insinööri (AMK) Aapo Jantunen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Ennallistettujen soiden kasviyhteisöjen kehittymisen mallintaminen vedenpinnan korkeuden avulla”, 1000 euroa (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

LuK Laura Kares, Oulu, uhanalaisen huuhkajan menestymistä selvittävään pro gradu -tutkimukseen, 1000 euroa

LuK Alina Kiiskinen, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen ”Kelopuiden epifyyttijäkälät”, 1000 euroa (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

KTM Mikko Kärkkäinen, Jyväskylä, Luontovahti.fi-palvelun kehittämiseen, 1000 euroa 

LuK Nelli Leskisenoja, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Lähiympäristön metsätaloustoimien vaikutukset lähteiden kasviyhteisöön”, 1000 euroa (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Luontoliitto ry, Helsinki, EU:n ennallistamisasetukseen liittyvien keskustelutilaisuuksien järjestämiseen, 2000 euroa 

Luontoselvitysten tekijät ry, Helsinki, Lahopuulla monimuotoisuutta kaupunkiluontoon -seminaarin järjestämiseen Tampereella, 700 euroa

LuK Aino Niemi, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Kuntien toimet luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja edistämisessä”, 1000 euroa (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Nomad Vocals ry, Kuopio, Luontomme -hyväntekeväisyyskonserttisarjaan, 2000 euroa 

MMM, toimittaja Lotta Närhi, ja FM Aino Huotari, Helsinki, dokumentaariseen projektiin ”Kuinka nähdä metsä puilta – vaihtoehtoisia tarinoita metsien käytöstä ja omistamisesta”, 2000 euroa (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

LuK Ella Oksa, Nokia, pro gradu -tutkimukseen ”METSO-ohjelman vaikuttavuuden arviointi jäkäläkartoituksia hyödyntäen”, 1000 euroa (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Elokuvatuottaja Merja Ritola ja käsikirjoittaja, ohjaaja Jani Ahlstedt, Vihti, dokumenttielokuvaan ”Punarinta, joka ei palannut”, 2500 euroa 

LL, VN Ilkka Sahi, Ruovesi, Ruoveden linnusto ja luonto -kirjan uusintapainoksen kuluihin, 1000 euroa 

LuK Veera Silenius, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Suomen lahopuulajiston seurannan maisematason optimointi”, 1000 euroa (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry, Joensuu, Pohjois-Karjalan uhattujen soiden inventointiin, 2000 euroa (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

Suomen luonnnonsuojeluliitto ry, Helsinki, yhteispohjoismaisen Luonnonkukkien päivän järjestämiseen, 1000 euroa 

Rafael Kuusakosken muistorahasto toimii viime vuonna 60-vuotisjuhlaansa viettäneen Suomen Luonnonsuojelun Säätiön alaisuudessa. Säätiö jakoi vuonna 2023 apurahoja 32 hankkeelle yhteensä 81 300 euroa. Katso kaikki apurahan saaneet säätiön sivuilta.