7.2.2024

Kuusakoskesta tuli YK:n Global Compact -verkoston jäsen

Kuusakoski Oy on hyväksytty UN Global Compact Network Finland -verkoston jäseneksi. Jäsenyys on luonteva jatkumo kunnianhimoiselle vastuullisuustyölle.

Vastuullisuus on ollut Kuusakosken ytimessä jo yli 100 vuotta, ja yritys on edelleen keskeisessä roolissa kiertotaloudessa palauttamalla arvoa kierrätettyjen materiaalien ja kierrätyspalveluiden avulla. Yhtiön toiminta on aina ollut linjassa Yhdistyneitten Kansakuntien Global Compactin kymmenen periaatteen kanssa, jotka keskittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption torjuntaan.

Jäsenyys on luonteva jatkumo kunnianhimoiselle vastuullisuustyöllemme.

Kuusakoski on nyt arvostetun UN Global Compact Finland -verkoston jäsen. Kyseessä on maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite. Se tarjoaa jäsenilleen vastuullisuuden viitekehyksen, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa. UN Global Compact tukee yrityksiä vastuullisuustyössään Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla. UN Global Compact perustettiin vuonna 2000, Se toimii yli 160 maassa, ja mukana on yli 15 000 yritystä sekä yli 3 000 muuta organisaatiota.

"Jäsenyytemme tässä arvostetussa verkostossa osoittaa sitoutumisemme yhteistyöhön, parhaiden käytäntöjen vaihtoon ja merkittävää panostusta globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi. Odotamme innolla mahdollisuutta oppia muilta jäseniltä, jakaa näkemyksiämme sekä edistää yhdessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita", sanoo Tuomas Haikka, johtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet.

Lue lisää Global Compactista

vastullisuus global compact kestävän kehityksen tavoitteet