16.5.2024

KUUSAKOSKIGRUPPENS ÅRLIGA RAPPORT 2023 är nu publicerad

Kuusakoski Gruppens årsredovisning innehåller de årliga granskningarna av återvinnings- och gjuteriverksamheterna, styrelsens förvaltningsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Dessutom innehåller årsredovisningen ett tematiskt avsnitt och en omfattande hållbarhetsredovisning.

 

Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) och utvald hållbarhetsinformation har säkerställts av en extern part (Ernst & Young Oy). Rapporten täcker återvinningsverksamhetens aktiviteter globalt.

Årsredovisningen publiceras i sin helhet på finska och engelska och finns tillgänglig som en läsbar e-tidning och som pdf-fil.

Årsredovisningen finns också tillgänglig på Kuusakoski Recyclings webbplats https://www.kuusakoski.com/en/global/ och https://www.kuusakoski.com/fi/finland/