Vastuullisen liiketoiminnan jatkuva parantaminen

Olemme vakaa ja luotettava liikekumppani

Avoimen vuorovaikutuksen luominen ja ylläpitäminen sidosryhmien kanssa on perinteisen perheyrityksen vastuullisuuden perusta.

Taloudellisen vastuumme ytimessä ovat eettinen ja vaatimustenmukainen toiminta sekä kestävät toimitusketjut. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta pystymme kantamaan vastuumme myös tulevaisuudessa.

Toimimalla taloudellisesti vastuullisesti mahdollistamme arvonluonnin sidosryhmillemme. Kuusakoski vaikuttaa yleisesti ottaen myönteisesti yhteiskuntaan, mutta edistää erityisesti alueellista talouskehitystä olemalla vastuullinen työnantaja ja liikekumppani, joka luo arvoa paikallisesti.

Kestävä toimitusketjun hallinta

Meille ja asiakkaillemme koko arvoketjun vastuullisuus on avainasemassa kulkiessamme kohti kunnianhimoisia tavoitteita.

Tapamme toimia -ohjeistuksemme on osa toimittajavaatimuksia ja hyväksymisprosessia. Vuonna 2022 päivitimme hankintapolitiikkaamme siten, että siihen sisällytettiin Tapamme toimia -ohjeistuksen noudattamista koskevat vaatimukset, ja viestimme asiasta toimittajillemme.

Tapamme toimia -ohjeistuksemme

271
Työllistimme v. 2022 suoraan alihankkijoita useissa tuotantotoiminnoissa ja yhteenlasketut urakoinnit vastasivat 271 henkilötyövuotta.