Vastuullisen liiketoiminnan jatkuva parantaminen

Olemme vakaa ja luotettava liikekumppani. Meillä on läpinäkyvät liiketoimintakäytönnöt, ja vuoropuhelu sidosryhmien välillä on avointa. Varmistamme toimitusketjun vastuullisuuden urakoitsijoiden ja toimittajien avulla.

Vakaa ja luotettava liikekumppani

Taloudellisesti kestävä kasvu on toiminnan lähtökohta. Kasvaaksemme vastuullisesti huolehdimme pitkäjänteisesti liiketoiminnan kannattavuudesta sekä kilpailukyvystä.

Taloudellisen vastuumme ytimessä ovat myös eettinen ja vaatimustenmukainen toiminta sekä kestävät toimitusketjut. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta pystymme kantamaan vastuumme myös tulevaisuudessa. Toimimalla taloudellisesti vastuullisesti mahdollistamme arvonluonnin sidosryhmillemme.

Avoin vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Avoimen vuorovaikutuksen luominen ja ylläpitäminen sidosryhmien kanssa on perinteisen perheyrityksen vastuullisuuden perusta.

Kuusakoski vaikuttaa yleisesti ottaen myönteisesti yhteiskuntaan, mutta edistää erityisesti alueellista talouskehitystä olemalla vastuullinen työnantaja ja liikekumppani, joka luo arvoa paikallisesti.

Kestävä toimitusketjun hallinta

Meille ja asiakkaillemme koko arvoketjun vastuullisuus on avainasemassa kulkiessamme kohti kunnianhimoisia tavoitteita.

Tapamme toimia -ohjeistuksemme on osa toimittajavaatimuksia ja hyväksymisprosessia. 

Vuonna 2023 olemme ottaneet Suomessa käyttöön muun muassa hankinta- ja kuljetustoimittajien luokittelun ja kehittäneet toimittajie auditointia.

Tapamme toimia -ohjeistuksemme

231
Työllistimme v. 2023 suoraan alihankkijoita useissa tuotantotoiminnoissa ja yhteenlasketut urakoinnit vastasivat 271 henkilötyövuotta.