Oman toimintamme materiaali- ja energiatehokkuus

Pienennämme oman liiketoimintamme ympäristövaikutuksia

Tärkeä osa ympäristövastuutamme on tuntea toimintamme sekä koko arvoketjumme ympäristövaikutukset. Jätemateriaalien käsittely vastaanotosta loppusijoitukseen saakka on ympäristölupien varaista ja toimipisteissämme vähennämme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä ja estämme rakenteellisin ratkaisuin maaperän sekä vesistöjen pilaantumisen.

Ympäristölupapäätökset Suomessa

Toimintaamme ohjaavat myös kansainväliset, sertifioidut johtamisjärjestelmästandardit (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) sekä paikalliset ja materiaalikohtaiset standardit (Cenelec, e-Stewards, Cerub).

Sertifikaatit ja standardit

Oma toimintamme hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä

Tavoitteenamme on tehdä Kuusakosken toiminnasta hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä ja koko arvoketjusta vuoteen 2045 mennessä. Tähän pääsemme investoimalla merkittävästi, lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksestamme sekä suosimalla hankinnoissa vastuullisia tuotteita ja kestävää teknologiaa. Henkilöstömme on tässä tärkeässä roolissa, joten rohkaisemme heitä ideoimaan energiatehokkuuden sekä ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.

Lue lisää vihreästä investointiohjelmastamme

Rejektilaitoksellamme otamme talteen yhä enemmän raaka-aineita. Jäljelle jäävistä jakeista valmistamme kierrätyspolttoainetta. Loppusijoitusalueellamme huolehdimme vastuullisesti hyödyntämiseen soveltumattomista jätteistä. Materiaalien hyödyntämisasteemme on hyvin korkea, vuosittain pystymme hyödyntämään materiaaleina tai energiana lähes 97% vastaanottamistamme materiaaleista.

Avainlukunostot ovat vuoden 2023 lukuja.

74 317
tCO₂e - hiilijalanjälkemme
91
kgCO₂e/t - päästöintensiteettimme
94,6
% - hyödyntämisasteemme
1 390 000
Kierrätysraaka-aineiden toimituksilla vältetyt päästöt olivat 1,39 miljoonaa tCO₂e
Kehitämme jatkuvasti uutta ja parempaa kierrätystä

Ainutlaatuinen tutkimuskeskuksemme tuottaa arvokasta tietoa materiaalien hyötykäytön kehittämiseksi.

Työskentelemme useiden erilaisten tutkimus- ja kehitysprojektien parissa. Projektiemme aiheina ovat muun muassa eri kierrätysprosessien materiaali- ja prosessitiedon tuottaminen ja hallinta, toiminnan kehitysmahdollisuudet, uudet investoinnit sekä jatkuva laadunvarmistus. Teemme myös laajaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sekä osallistumme lukuisiin yhteishankkeisiin yhteistyöverkostomme kautta.

Avainlukunostot ovat vuoden 2023 lukuja.

550
Käsiteltyjä kierrätysmateriaalinäytteitä
6 789
Suoritettuja kierrätysmateriaalianalyysejä

Lue lisää Innovaatiot-sivulta