10.5.2021

Vuosikertomus 2020 julkaistu

Kuusakoski Group -konsernin tilinpäätös on julkaistu sivuillamme. Tiedostosta on saatavilla sekä suomen- että englanninkielinen versio.

Kuusakoski Group Oy:hyn kuuluu kierrätysliiketoimintaa harjoittava Kuusakoski Oy tytäryhtiöineen sekä valimoliiketoimintaan erikoistunut Alteams Oy tytäryhtiöineen.

KUUSAKOSKI OY VUONNA 2020
  • liikevaihto 415,2 M€
KUUSAKOSKI GROUP-KONSERNI
  • liikevaihto 486,5 M€

  • henkilöstöä keskimäärin 1934

Tilinpäätös 2020 

Financial Statements 2020